Економічна стабільність суб'єктів господарювання як передумова забезпечення економічної безпеки території

Автори

Розглядаються ресурсні і організаційні можливості використання нетрадиційної енергетичної сировини з метою забезпечення прийнятного рівня економічної стабільності суб'єктів господарювання та економічної безпеки держави і її територій. Наведено відомості про наявний потенціал технології газифікації такої сировини (біомаси, низькоякісного палива тощо) з точки зору можливостей послаблення дефіцитності паливно-енергетичного балансу держави і її територій та еколого-економічної оптимізації навколишнього середовища. Запропоновано методологічний підхід до організації обґрунтування ефективності відповідних технологій.

Рік видання: 
2005
Номер: 
1
УДК: 
658.26:338.987.008
С. 5 – 13, укр., Іл. 4. Табл. 2. Бібліогр.: 18 назв.

Тематичні розділи журналу

,