Модель прямого каналу системи широкосмугового радіодоступу з диференційованими послугами гарантованої передачі

Формулюється проста аналітична модель класу гарантованої передачі диференційованих послуг по безпроводових каналах. Виходячи з припущення про повільні завмирання в каналі і використовуючи метод керування чергами RIO (Random Early Detection Input/Output – випадкове раннє виявлення на вході/виході), було отримано вирази для визначення параметрів, що характеризують послуги, надані різним типам пакетів. Хоча модель є спрощеною, вона ефективна для обчислення, і отримані результати близькі до даних імітаційного моделювання процесу.

Рік видання: 
2008
Номер: 
1
УДК: 
621.396.74
С. 5-12, укр., Іл. 4. Табл. 1. Бібліогр.: 18 назв.
Література: 

1. Ильченко М.Е., Кравчук С.А. Информационно-телекоммуникационные системы широкополосного радиодос-
тупа // Пробл. управления и информатики. — 2006. —№ 1-2. — С. 285—293.
2. Mahadevan I., Sivalingham K.M. Quality of service architectures for wireless networks: IntServ and DiffServ models
// Proc. of IEEE I-SPAN ’99. — Perth, Australia, 1999. — P. 420—425.
3. Sivalingham K.M. Quality of service in wireless networks based on differentiated services architecture // Proc. of
IEEE ICCCN ’99. — Boston, MA, 1999. — P. 548—553.
4. Кульгин М. Технологии корпоративных сетей. Энциклопедия. — СПб.: Питер, 2000. — 704 с.
5. Clark D., Fang W. Explicit allocation of best effort packet delivery service // IEEE/ACM Trans. Network. — 1998. —
4, N 6. — P. 362—373.
6. Floyd S., Jacobson V. Random early detection gateways for congestion avoidance // Ibid. — 1993. — 4, N 1. —
P. 397—413.
7. Guo N., Morgera S.D. Frequency-hopped ARQ for wireless network data services // IEEE J. Sel. Areas Communication. — 1991. — 7, N 9. — P. 968—981.
8. Шиллер Й. Мобильные коммуникации / Пер. с англ. — М.: Изд. дом “Вильямс”, 2002. — 384 с.
9. Xylomenos G., Polyzos G.C. Internet protocol performance over networks with wireless links’ // IEEE Network. —
1999. — 4, N 13. — P. 55—63.
10. Cain J.B., McGregor D.N. A recommended error control architecture for ATM networks with wireless links //
IEEE J. Sel. Areas Communication. — 1997.— 1, N 15. —P. 16—28.
11. Chiani M., Volta A. Hybrid ARQ/FEC techniques for wireless ATM local area networks // Proc. of IEEE
PIMRC′96. — Taipei, Taiwan, 1996. — P. 898—902.
12. Choi S., Shin K.G. A class of adaptive hybrid ARQ schemes for wireless links // IEEE Trans. оn Vehicular
techn. — 2001. — 50, N 3. — P. 777—790.
13. Столлингс В. Компьютерные системы передачи данных / Пер. с англ. — М.: Изд. дом “Вильямс”, 2002. —
928 с.
14. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания / Пер. с англ. — М.: Машиностроение, 1979. — 432 с.
15. Зюльков И.А. Самоподобные свойства трафика систем с повторными вызовами // Вестник ВГУ. Сер. Физи-
ка, математика. — 2002. — № 1. — С. 20—26.
16. Cook W., Mumme A. Estimation of Pareto parameters by numerical methods // Statistical Distributions for Scientific
Work. — Boston: D. Reidel Pub. Co., 1980. — 5. —P. 127—132.
17. Тарасенко О.И., Кравчук С.А. Моделирование систем беспроводного широкополосного доступа в среде
Network Simulator // Зб. тез наук.-техн. конф. ПТ-07 “Проблеми телекомунікацій”, 25—27 квітня 2007 р.,
м. Київ. — К.: НТУУ “КПІ”, 2007. — С. 199.
18. Simple performance models of differentiated services schemes for the Internet / M. May, J.C. Bolot, A. Jean-
Marie, C. Diot // Proc. of IEEE INFOCOM′98. — San Francisco, CA, 1998. — P. 1385—1394.

Текст статтіРозмір
2008-1-1.pdf321.28 КБ