Хімізм і термодинаміка процесу титанохромування сталей

Методом термодинамічного аналізу встановлено основні реакції карбідоутворення і рівноважний склад реакційного простору при послідовному насиченні сталей хромом і титаном.

Рік видання: 
2008
Номер: 
1
УДК: 
612.7.079:60.22
С. 71–75, укр., Іл. 2. Табл. 2. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. Лоскутов В.Ф., Хижняк В.Г., Куницкий Ю.А., Киндрачук М.В. Диффузионные карбидные покрытия. — К.: Техника, 1991. — 168 с.
2. Самсонов Г.В., Упадхая Г.Ш., Нешпор В.С. Физическое материаловедение карбидов. — К.: Наук. думка, 1974. — 456 с.
3. Самсонов Г.В., Эпик А.П. Тугоплавкие покрытия. — М.: Металлургия, 1974. — 400 с.
4. Лоскутов В.Ф., Бобіна М.М., Лоскутова Т.В. Новий спосіб і нова реакційна камера для нанесення карбідних покриттів // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2005. — № 2. — С. 62—65.
5. Патент України на винахід № 54926А. Реакційна камера для нанесення карбідних покриттів / Лоскутов В.Ф., Бобіна М.М., Лоскутова Т.В., Погребова І.С. та ін. Опубл. 17.03.2003 р.
6. Карапетянц М.Х. Химическая термодинамика. — М.: Химия, 1975. — 584 с.
7. Болгар А.С., Турчанин А.Г., Фесенко В.В. Термодинамические свойства карбидов. — К.: Наук. думка, 1973. — 278 с.
8. Уикс К.Е., Блок Ф.Е. Термодинамические свойства 65 элементов, их окислов, галагенидов, карбидов, нитридов. — М.: Металлургия, 1965. — 240 с.
9. Стнярев Т.В., Ваталин Н.А., Трусов Б.Г. Применение ЭВМ для термодинамических расчетов металургических процессов. — М.: Наука, 1982. — 264 с.
10. Морозов И.С. Применение хлора в металлургии редких и цветных металлов. — М.: Наука, 1966. — 250 с.
11. Минкевич А.Н. Химико-термическая обработка металлов и сплавов. — М.: Машиностроение, 1965. — 332 с.

Текст статтіРозмір
2008-1-11.pdf225.93 КБ

Тематичні розділи журналу

,