Структурноалгоритмічна організація програмного агентаорфокоректора

Обґрунтовано доцільність розробки орфокоректора на основі технології програмних агентів. Визначено вплив, який має на будову та механізми роботи агентакоректора зовнішнє відносно до нього середовище – документоорієнтована інформаційна система. Запропоновано способи структурноалгоритмічної організації програмного коректора для забезпечення його ефективного функціонування в складі документоорієнтованих комп'ютерних систем різних типів.

Рік видання: 
2008
Номер: 
1
УДК: 
004.421
С. 88–96, укр., Іл. 2. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. Бугайченко Д.Ю., Соловьев И.П. Абстрактная архитектура интеллектуального агента и методы ее реализации // Системное программирование. — 2005. — № 1. — С. 36—67.
2. Тарасенко В.П., Михайлюк А.Ю., Заболотня Т.М. Спеціалізовані інтелектуальні агенти як засіб інтеграції гетерогенного програмного забезпечення // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. — 2006. — № 3(7). — С. 96—101.
3. Филатов В.А. Мультиагентные технологии интеграции гетерогенных информационных систем и распределенных баз данных: Дис. ... докт. техн. наук: 05.13.06. — Харьков: Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники, 2004. — 341 с.
4. Михайлюк А.Ю., Заболотня Т.М. Комбінований метод виправлення орфографічних помилок у текстових даних // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. — 2007. — 2, № 2. — С. 21—26.
5. Леонтьева Н.Н. Автоматическое понимание текстов: системы, модели, ресурсы. — М.: Изд. центр “Академия”, 2006. — 304 с.
6. Клышинский Э.С. Агентные системы: классификации и применение // САПР и графика. — 1999. — № 8. —
С. 90—96.

Текст статтіРозмір
2008-1-14.pdf276.16 КБ