Вибір оптимального катіоніту для локальних установок NA-катіонування води

Проведено порівняння зразків сильнокислотних катіонітів, що випускаються в промисловому масштабі у Naформі, за критеріями ступеня чистоти, фізикохімічних властивостей і ефективності використання в процесах зм'якшення води. Проведено порівняння експлуатаційних витрат ведення процесу Naкатіонування в прямоточному режимі регенерації при різних витратах NaCl та швидкості пропускання води. Встановлено, що оптимальним для роботи в локальних установках зм'якшення води малої та середньої продуктивності є сильнокислотний катіоніт Dowex Marathon C.

Рік видання: 
2008
Номер: 
1
УДК: 
621.182
С. 123–127, укр., Іл. 2. Табл. 3. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Лифшиц О.В. Справочник по водоподготовке котельных установок. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Энергия, 1976. — 288 с.
2. Рябчиков Б.Е. Современные методы подготовки воды для промышленного и бытового использования. — М.: ДеЛи принт, 2004. — 301 с.
3. Водоподготовка: Справочник / Под ред. С.Е. Беликова. — М.: Аква-Терм, 2007. — 240 с.
4. ГОСТ 20298—74. Смолы ионообменные. Катиониты. Технические условия. Введено 01.03.1990 г.
5. Практикум по ионному обмену: Учеб. пос. / В.Ф. Селеменев, Г.В. Славинская, В.Ю. Хохлов и др. — Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2004. — 160 с.

Текст статтіРозмір
2008-1-18.pdf201.79 КБ

Тематичні розділи журналу

,