Масопередача в системі газ–рідина при сульфатуванні органічної сировини

Показано, що основним напрямом у технології сульфатування є використання плівкових реакторів. Наведено результати експериментальних досліджень із визначенням залежностей коефіцієнта масопередачі від температури, щільності зрошування і швидкості газоповітряного потоку. Узагальнено результати досліджень фізикохімічних характеристик продуктів сульфатування.

Рік видання: 
2008
Номер: 
1
УДК: 
66.021.3
С. 128–131, укр., Іл. 4. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Соколов В. Н., Доманский И. В. Газожидкостные реакторы. — Л.: Машиностроение, 1976. — 216 с.
2. Правдин В. Г., Подустов М. А., Земенков Д. И. Сульфирование и сульфатирование нефтехимических продуктов газообразным триоксидом серы в производстве ПАВ. — М.: ЦНИИТЭНефтехим, 1981. — 44 с.
3. Волков И. А., Правдин В. Г., Земенков Д. И. и др. Сульфирование алкилбензолов в пленочном реакторе //Нефтепереработка и нефтехимия. — 1975. — № 4. — С. 40—41.
4. Ефимов В. Т., Литвиненко И. И., Правдин В. Г. и др. Хемосорбция серного ангидрида этоксиалканолами // Химическая промышленность. — 1981. — № 1. — С. 19—20.
5. Рамм В. М. Абсорбция газов. — 2-е изд. — М.: Химия, 1976. — 656 с.

Текст статтіРозмір
2008-1-19.pdf192.71 КБ

Тематичні розділи журналу

,