Кілька теорем з теорії чисел

Автори

Доведені в даній статті теореми та застосування тотожностей і нерівностей дали змогу дослідити деякі діофантові рівняння вищих степенів і дати відповідь на питання про наявність чи відсутність у них розв'язків у натуральних числах.

Рік видання: 
2008
Номер: 
1
УДК: 
511.52
С. 132–138, укр., Бібліогр.: 15 назв.
Література: 

1. Бухштаб А.А. Теория чисел. — М.: Просвещение, 1966. — 384 с.
2. Боревич З.И., Шафаревич И.Р. Теория чисел. — М.: Наука, 1964. — 566 с.
3. Дэвенпорт Г. Высшая арифметика. — М.: Наука, 1965. — 176 с.
4. Башмакова И.Г. Диофант и диофантовы уравнения. — М.: Наука, 1972. — 68 с.
5. Гельфонд А.О. Решение уравнений в целых числах. — М.: Наука, 1983. — 64 с.
6. Серпинский В.О. Решение уравнений в целых числах. — М.: Гос. изд-во физ.-мат. лит-ры, 1961. — 88 с.
7. Чудновский Г.В. Некоторые арифметические проблемы. — К.: Препринт ИМ-71-3, 1971. — 40 с.
8. Спринджук В.Г. Классические диофантовы уравнения от двух неизвестных. — М.: Наука, 1982. — 288 с.
9. Постников М.М. Теорема Ферма. Введение в теорию алгебраических чисел. — М.: Наука, 1978. — 128 с.
10. Постников М.М. Введение в теорию алгебраических чисел. — М.: Наука, 1982. — 240 с.
11. Эдвардс Г. Последняя теорема Ферма. Генетическое введение в алгебраическую теорию чисел. — М.: Мир,
1980. — 484 с.
12. Диофант. Арифметика и книга о многоугольных числах. — М.: Наука, 1974. — 328 с.
13. Большой энциклопедический словарь. Математика. — М.: Большая российская энциклопедия, 1998. — 608 с.
14. Проблемы Гильберта / Под общ. ред П.С. Александрова. — М.: Наука, 1969. — 240 с.
15. Плахотник В. Про суми третіх і четвертих степенів натуральних чисел // У світі математики. — 2004. — 10, № 4. — С. 20—24.

Текст статтіРозмір
2008-1-20.pdf243.1 КБ