Про розв'язність квазілінійного рівняння з матрицею Гільбарга – Серрина в [i]R [sup]l[/sup][/i]

Стаття присвячена дослідженню квазілінійного еліптичного рівняння другого порядку з матрицею Гільбарга–Серрина у всьому евклідовому просторі Rl, l≥3. Розширено поняття розв'язку – замість умови сильної коерцитивності введено умову слабкої коерцитивності, доведено його розв'язність в Rl.

Рік видання: 
2008
Номер: 
1
УДК: 
571.986
С. 144–149, укр., Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Кухарчук Н.М. Разрешимость квазилинейных эллиптических уравнений второго порядка с умеренными медленно растущими коэффициентами в пространствах W1p(Rl,dlx), p≥2,l≥3 . — К.: Ин-т математики, 1988. — 52 с.
2. Кухарчук М.М. Про розв’язність квазілінійних еліптичних рівнянь другого порядку в Rl // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2004. — № 2. — С. 145—158.
3. Иосида К. Функциональный анализ. — М.: Мир, 1967. — 624 с.
4. Кухарчук М.М., Яременко М.І. Про однозначну розв’язність рівняння (λ −ad 2)u = f // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2007. — № 3. — С. 150—156.
5. Лионс Ж.-Л. Некоторые методы решения нелинейных краевых задач. — М.: Мир, 1972. — 587 с.

Текст статтіРозмір
2008-1-22.pdf210.82 КБ