Новий тип систем інтегральних рівнянь

Розглянуто задачу розв'язання систем гібридних парних інтегральних рівнянь, що містять в ядрах функцію Бесселя 1го роду та узагальнену приєднану функцію Лежандра 1го роду, і систем гібридних потрійних інтегральних рівнянь, що містять в ядрах вказані функції та тригонометричний синус. Розв'язки систем знайдено в замкненій формі.

Рік видання: 
2008
Номер: 
1
УДК: 
517.968
С. 150–154, укр., Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Климик Я.Л. Розв’язок системи парних інтегральнирівнянь спеціального виду // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. — 2000. — № 5. — С. 26—30.
2. Пономаренко С.П. Операторный метод решения систем парных интегральных уравнений, связанных с интегральным преобразованием Мелера—Фока // Укр. мат. журн. — 1982. — 34, № 3. — С. 316—321.
3. Yang J.H., Lee K.Y. Penny-shaped crack in a piezoelectric cylinder under electro-mechanical loads // Arch. Appl. Mech. — 2003. — 73, № 5-6. — P. 323—336.
4. Kuipers L., Meulenbeld B. On a generalization of Legendre’s associated differential equation // Proc. Knkl. Nederl. Akad. Weten. A. — 1957. — 60, N 4. — P. 436—450.
5. Virchenko N., Fedotova I. Generalized Associated Legendre Functions and Their Applications. — Singapore: World Scientific, 2001. — 195 p.
6. Южакова Г.О. Про системи гібридних парних інтегральних рівнянь // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2005. — № 1. — С. 152—156.
7. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т.3. — М.: Физматлит, 2005. — 728 с.

Текст статтіРозмір
2008-1-23.pdf199.05 КБ