Модифікований метод формування структури мережі Байєса

Запропоновано модифіковану процедуру навчання мережі Байєса на основі статистичних даних. Отримані важливі рекурсивні формули, які дають можливість оптимізувати процес обчислень. Розроблений алгоритм евристичного пошуку структури дозволяє нівелювати залежність вершин від їх початкового впорядкування.

Рік видання: 
2008
Номер: 
1
УДК: 
6250
С. 18–27, укр., Іл. 4. Бібліогр.: 13 назв.
Література: 

1. Kjerulff U. Constructing Bayesian Networks: Report of Reykjavik University, April, 2005. — 77 p.
2. Nelson D.J. Finding useful questions: on Bayesian diagnosticity, probability, impact, and information gain // Psychological Review. — 2005. — 112, N 4. — P. 979—999.
3. Portinale L., Bobbio A. Beyesian networks for dependability analysis: an application to digital control reliability // 17th National Conf. on Artificial Intelligence, 2000.
4. Cheng J., Greiner R. Learning Bayesian belief network classifiers: algorithms and system // Canadian conference on artificial intelligence (CSCSI01). — Canada, 2001. — P. 141—151.
5. Бідюк П.І. Оцінювання і прогнозування стану малого підприємства за допомогою мережі Байєса // Наукові праці Миколаїв. держ. гуманітар. ун-ту ім. Петра Могили. — 2005. — Вип. 44. — С. 7—29.
6. Murphy K.P. A Brief introduction to graphical models and Bayesian networks / http://www.berkeley.edu. — 19 p.
7. Niedermayer D. An Introduction to Bayesian networks and their contemporary applications / http://www.niedermayer.ca, 2006. — 13 p.
8. Robinson R.W. Counting unlabeled acyclic digraphs //Proc. of The Fifth Australian Conf. on Combinat. Mathematics. — Melbourne, Australia, 1976. — Р. 28—43.
9. Leray P., Francois O. BNT structure learn package: documentation and experiments / Technical report, laboratory PSI-INSA Rouen-FRE CNRS 2645, November 2004. — 27 p.
10. Терентьев А.Н., Бидюк П.И. Эвристический метод построения байесовских сетей // Міжнар. НТК “Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень та прикладні аспекти сучасних інформаційних технологій”. — Євпаторія, 2006. — Т. 1. — С. 401—403.
11. Grunwald P. A Tutorial Introduction to the Minimum Description Length Principle // Advances in Minimum Description Length: Theory and Applications. — Cambridge, MA: MIT Press, 2005. — 80 p.
12. Suzuki J. Learning Bayesian Belief Networks Based on the MDL Principle: An Efficient Algorithm Using the Branch and Bound Technique // IEICE Trans. on Information and Systems. — 1999. — Р. 356—367.
13. Suzuki J. Learning Bayesian Belief Networks based on the Minimum Description length Principle: Basic Properties // IEICE Trans. on Fundamentals. — 1999. — E82-A, N 93. — 9 p.

Текст статтіРозмір
2008-1-3.pdf289.04 КБ