Принципи формування структури і властивостей композиційних антифрикційних матеріалів на основі сталевих відходів

Наведено результати дослідження особливостей формування металографічної структури фізикомеханічних та триботехнічних властивостей антифрикційних композиційних матеріалів на основі відходів сталі 5Х3В3МФС з домішками високотемпературного твердого мастила CaF 2 . Показано, що в процесі спікання формується складна гетерогенна структура матеріалів, яка забезпечує формування високого рівня експлуатаційних властивостей антифрикційних композитів. Проілюстровано перспективність використання відходів легованих сталей для створення високоякісних підшипникових матеріалів.

Рік видання: 
2008
Номер: 
1
УДК: 
669.01:621.762:621.89:621.9.048
С. 61–65, укр., Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 13 назв.
Література: 

1. Роїк Т.А., Киричок П.О., Гавриш А.П. Композиційні підшипникові матеріали для підвищених умов експлуатації. — К.: НТУУ “КПІ”, 2007. — 404 с.
2. Гавриш А.П., Роик Т.А. Особенности формирования структуры и свойств новых подшипниковых композиционных материалов с использованием отходов стали Р6М5К5 // Проблемы техники. — 2002. — № 2. — С. 15—26.
3. Роик Т.А. О возможности использования порошковотходов в высокотемпературных узлах трения // Зб. пр. “Прогресивна техніка і технологія машинобудування, приладобудування і зварювального виробництва.” — К.: НТУУ “КПІ”, 1998. — Т. 2. — С. 213—218.
4. Roik T.A. Perspective powder bearing materials for a work at high temperatures // Proc. of Conference “Situation and Perspective of Research and Development in Chemical and Mechanical Industry”. — Krusevac (Yugoslavia), 2001. — P. 357—363.
5. Гавриш А.П., Роїк Т.А. Нові ефективні антифрикційні композиційні матеріали з утилізованих відходів інструментального виробництва // Зб. наук. пр. “Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем”. — Краматорськ: ДДМА, 2004. — Вип. 15. — С. 150—154.
6. Патент України № 32854А, МКИ С22С33/02. Порошковий підшипниковий матеріал на основі заліза для підвищених температур / Т.А. Роїк, Ю.Ф. Шевчук. — № 98063001; Заявл. 10.06.98; Опубл.15.02.01, Бюл. № 1. — 4 с.
7. Роїк Т.А. Перспективні антифрикційні матеріали для вузлів нафтодобувних машин // Вісн. укр. Відділення Міжнар. академії наук вищої школи. — 2004. — № 2. — С. 120—128.
8. Федорченко И.М., Пугина Л.И. Композиционные спеченные антифрикционные материалы. — К.: Наук. думка, 1980. — 404 с.
9. Степанчук А.Н., Билык И.И., Бойко П.А. Технология порошковой металлургии. — К.: Вища шк., 1989. — 416 с.
10. Патент України № 25625, МПК 8 С22С33/02. Підшипниковий композиційний матеріал на основі сталі / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, В.В. Холявко, Б.П. Зора. — № U200704587; Заявл. 25.04.07; Опубл. 10.08.07, Бюл. № 12. — 4 с.
11. Зозуля В.Д. Эксплуатационные свойства порошковых подшипников. — К.: Наук. думка, 1989. — 288 с.
12. Геллер Ю.А. Инструментальные стали. — М.: Металлургия, 1983. — 527 с.
13. Морохов И.В., Трусов Л.И., Лаповок В.И. Физические явления в ультрадисперсных средах. — М.: Наука, 1984. — 320 с.

Текст статтіРозмір
2008-1-9.pdf484.57 КБ

Тематичні розділи журналу

,