Автоматичний вихід літака на друге коло за критерієм енергетичного швидкісного підйому

У статті запропоновано універсальний підхід до формування алгоритму автоматичного виходу літака на друге коло за критерієм енергетичного швидкісного підйому в каналі руля висоти. Розроблений алгоритм забезпечує цілеспрямований перерозподіл наявної енергії швидкісного підйому в набір висоти і на розгін. При цьому враховується вимога до мінімального градієнта набору висоти і задана швидкість виходу літака на друге коло залежно від його конфігурації.

Рік видання: 
2008
Номер: 
2
УДК: 
629.072.73
С. 68-73, укр., Іл. 2. Бібліогр.: 4 назви.
Література: 

1. Котик М.Г. Динамика взлета и посадки самолетов. – М.: Машиностроение, 1984. – 256 с.
2. Руководство по сертификации самолетов транспортной категории в части средств автоматического управления на соответствие требованиям АП-25. Часть 1. – М.: ЛИИ им. М.М. Громова, 1991. – 25 с.
3. Буков В.Н. Адаптивные прогнозирующие системы управления полетом. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит-ры, 1987. – 232 с.
4. ГОСТ 20058–80. Динамика летательных аппаратов в атмосфере. – М.: Изд-во стандартов, 1980. – 51 с.

Текст статтіРозмір
2008-2-10.pdf152.64 КБ