Еталонні перетворювачі змінної напруги

Створено і досліджено еталонні перетворювачі змінної напруги для діапазону частот 0–30МГц і діапазону напруг 0,001–1000В з мінімізованими похибками переходу від постійної напруги до змінної.

Рік видання: 
2008
Номер: 
2
УДК: 
621.317
С. 74-80, укр., Іл. 2. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Klonz M. Entwicklung von Vielfachthermokonvertern fur genanen Ruckfuhrung von Wechselgroβen auf agnalente Gleichgrosen PTB-Bericht, PTB-E-29, Marz 1987.
2. Hermach F.L., Kinard J.R., Hastigs J.R. Multifunction thermal converters as the NBS primary AC-DC transfer standards for AC current and voltage measurements // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. – 1976. – 25. – P. 524–528.
3. Анатычук Л.И. Термоэлементы и термоэлектрические устройства / Справочник. – К.: Наук. думка, 1979. – 768 с.
4. Туз Ю.М., Добролюбова М.В. Дослідження стабільності деяких прецизійних джерел напруги // Наукові вісті НТУУ ”КПІ”. – 2003.– №5. – С. 99–104.
5. Туз Ю.М., Літвіх В.В., Добролюбова М.В., Рахмаілов О.В. Дослідження стабільності компонентів комплекту апаратури відтворення одиниці напруги змінного струму // Укр. метролог. журн. – 2004. – №1. – Р. 18–27.

Текст статтіРозмір
2008-2-11.pdf693.97 КБ