Математична модель методичних вібраційних похибок маятникового компенсаційного акселерометра з пружним підвісом чутливого елементa

Автори

Розроблено математичну модель методичних вібраційних похибок маятникового компенсаційного акселерометра з пружним підвісом чутливого елементa, які виникають y найбільш загальних умовах просторового коливального руху основи. Отримано аналітичні формули для обчислення цих похибок та виконано їх розрахунок для навігаційного акселерометра типу АК-6.

Рік видання: 
2008
Номер: 
2
УДК: 
531.768
С. 81-88, укр., Іл. 1. Табл. 1. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. Lawrence A. Modern Inertial Technology: Navigation, Guidance and Control. – N.-Y.: Springer-Verlag. – 2004. – P. 280.
2. Коновалов С.Ф. Теория виброустойчивости акселерометров. – М.: Машиностроение, 1991. – 272 с.
3. Ионин А.М., Слюсарь В.М. Погрешность маятникового компенсационного акселерометра с упругим подвесом при работе в условиях пространственной вибрации // Механика гироскопических систем: Межвед. науч.-техн. сб. – К.: “Либідь”, 1989. – Вып. 8. – С. 29–34.
4. Евгеньев В.С. Влияние упругой податливости опор подвеса маятника на систематическую погрешность акселерометра при вибрации основания // Там же. – 1984. – Вып. 3. – С. 15–18.
5. Лунц Я.Л. Ошибки гироскопических приборов. – Л.: Судостроениее, 1968. – 232 с.
6. Качество электронных компонентов и систем // Электронные компоненты и системы. – 1996. – №5. – С. 3–7.

Текст статтіРозмір
2008-2-12.pdf179.84 КБ