Високоінформативна обробка і кодування сигналів та зображень у мережах дистанційного моніторингу станів об'єктів

Описано функціональні характеристики оперативної фільтрації та стиску сигналів і зображень, оптимізованих за швидкодією та точністю кодування. Метод фільтрації-стиску даних моніторингу ґрунтується на сигнальному підході, при якому на обгинаючій сигналів визначаються найбільш інформативні відліки, амплітудно-часові характеристики яких після компактного кодування/декодування практично не змінюються. Досягнення необхідного коефіцієнта стиску даних досягається через відбір найбільш інформативних істотних відліків, а також через стиск даних без втрат.

Рік видання: 
2008
Номер: 
2
УДК: 
621.377
С. 89–96, укр., Іл. 2. Бібліогр.: 16 назв.
Література: 

1. Шевчук Б.М. Методи визначення та відображення показників інформаційних станів об’єктів тривалого моніторингу // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. — 2005. — № 4. — С. 78—85.
2. Шевчук Б.М., Задірака В.К., Фраєр С.В. Ефективні методи фільтрації-стиску та захисту інформації в комп’ютерних мережах тривалого моніторингу станів об’єктів // Штучний інтелект. — 2006. — № 3. — С. 804—815.
3. Шевчук Б.М., Зінченко В.П. Оперативна багатофункціональна обробка та передача інформації в моніторингових мережах з використанням мікросупутників // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2007. — № 2. — С. 35—45.
4. Классические оргтогоноальные базисы в задачах аналитического описания и обработки информационных сигналов / Ф.Ф. Дедус, Л.И. Куликова, А.Н. Панкратов и др.; Под ред. Ф.Ф. Дедуса. — М.: Изд. отдел факультета ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2004. — 172 с.
5. Сэломон Д. Сжатие данных, изображений и звука / Пер. с англ. — М.: Техносфера, 2004. — 368 с.
6. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений / Пер. с англ. — М.: Техносфера, 2005. — 1070 с.
7. Малла С. Вейвлеты в обработке сигналов / Пер. с англ. — М.: Мир, 2005. — 671 с.
8. Ричардсон Я. Видеокодирование. Н.264 и MPEG-4 — стандарты нового поколения. — М.: Техносфера, 2005. — 368 с.
9. Яцимірський М.М. Швидкі алгоритми ортогональних тригонометричних перетворень. — Львів: Академічний експрес, 1997. — 219 с.
10. Фраєр С.В. Цифрова обробка сигналів і зображень на основі вейвлет-перетворень та їх порівняльний аналіз з відомими ортогональними перетворенями // УСіМ. — 2006. — № 4. — С. 56—67.
11. Шевчук Б.М., Горін Ф.М., Фраєр С.В., Сташкова Н.С. Оперативне визначення інформаційних станів об’єктів дослідження і управління на основі аналізу системи показників сигналів, що підлягають контролю // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. — 2003. — № 2. — С. 151—157.
12. Идентификация информационных состояний обьектов исследования и управления на основе системы логико-статистических информационных моделей / Я.Н. Николайчук, М.А. Лучук, Б.М. Шевчук и др. — К., 1988. — 20 с. — (Препр. /АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова; 88—45).
13. Зінченко В.П., Буров В.О., Зінченко С.В., Штефлюк Г.В. Формат телеметричного кадра для мікросупутників // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2005. — № 3. — С. 108— 114.
14. Зинченко В.П., Буров В.А., Зинченко С.В., Штефлюк А.В. Разработка систем передачи телеметрической информации для космических объектов // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2005. — № 3. — С. 57—72.
15. Зінченко В.П., Рижков Л.М. Концепція віртуальної лабораторії космічних досліджень на основі надмалих космічних апаратів // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2006. — №6. — С. 96—102.
16. Зинченко В.П., Зинченко С.В. Алгоритмы и базовые программные модули для управления технологическими модулями Prometheus // УСиМ. — 2007. — № 5. — С. 96—102.

Текст статтіРозмір
2008-2-13.pdf415.86 КБ