Особливості проектування і реалізації СППР при прогнозуванні фінансово-економічних процесів

Пропонується система підтримки прийняття рішень для прогнозування фінансово-економічних процесів. Система реалізована в середовищі Visual Studio 5.0 мовою програмування C#. Наведено приклад використання програмного продукту для прогнозування цін на нафтопродукти в Україні. Передбачається доробка даного програмного продукту новими методами прогнозування нестаціонарних та нелінійних процесів.

Рік видання: 
2008
Номер: 
2
УДК: 
62-50
С. 97–106, укр., Іл. 9. Табл. 4. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Олексюк О.С. Системи підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні. – К.: Наук. думка, 1998. – 508 с.
2. Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Математические методы и методы для менеджмента. – М.: Лань, 2000. – 480 с.
3. Кігель В.Р. Математичні методи ринкової економіки. – К.: Кондор, 2003. – 158 с.
4. Черноруцкий И.Г. Методы оптимизации и принятия решений. – СПб.: Лань, 2001. – 384 с.
5. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 590 с.
6. Holsapple C.W., Whinston A.B. Decision Support Systems (a knowledge based approach). – New York: West Publishing Company. – 860 p.
7. Деннинг В., Эссинг Г., Маас С. Диалоговые системы “Человек–ЭВМ”. Адаптация к требованиям пользователя / Пер. с англ. – М.: Мир, 1984. – 112 с.
8. Герасимов Б.М., Тарасов В.А., Токарев И.Б. Человеко-машинные системы принятия решений с элементами искусственного интеллекта. – К.: Наук. думка, 1993. – 184 с.

Текст статтіРозмір
2008-2-14.pdf253.8 КБ