Компонентні процеси системного проектування інформаційно-комунікаційних систем

Процес розробки визначається як певним чином упорядкований, достатній і функціонально повний ряд робіт з розробки проектів інформатизації організаційних систем із заданими показниками ефективності.

Мета статті – з позицій прикладного системного аналізу і основних положень системного проектування інформаційно-комунікаційних систем запропонувати компонентний процес розробки проектів інформатизації який зберігає переваги ітеративного і водоспадного процесів та значно розширює можливості проектування середніх та великих інформаційно-комунікаційних систем.

Рік видання: 
2008
Номер: 
2
УДК: 
681.3.07
С. 112–121., укр., Іл. 8. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Системний аналіз: проблеми, методологія, застосування. — К.: Наук. думка, 2005. — 744 с.
2. Панкратова Н.Д. Загальні тенденції та системні проблеми розвитку інформаційних технологій // Проблеми управління та інформатики. — 1999. — № 1. — С. 59—68.
3. Ericsson H.-E., Penker M. Business Modeling with UML: Business Patterns at work — Wileu Computer Publishing, 2000
4. Unified Modeling Language Specification, Version 2.0. Object Management Group, Framingham, Mass., 2004. www.omg.org.
5. Rumbaugh J., Jacoson I., Booch G. The Unified Modeling Language Reference Manual, Second Edition 2004, by Pearson Education, Inc
6. Маслянко П.П. Системне проектування процесів інформатизації // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2008. — № 1. — С. 28—36.
7. Маслянко П.П. Основні положення методологій системного проектування інформаційно-комунікаційних систем // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2007, № 6. — С. 54—60.
8. Маслянко П.П. Концепція інформатизації корпоративних структур // Там же. — 2001. — № 3. — С. 45—50.
9. Маслянко П.П. Технология информатизации корпоративных структур. Ч.1. // Корпоративные системы. — 2001. — № 1. — С. 17—19.
10. Згуровський М.З., Родіонов М.К., Жиляєв І.Б. Розвиток інформаційного суспільства в Україні. — К.: НТУУ “КПІ”, 2006. — 543 с.
11. Fowler M. UML Distilled: A Brief Guide to the Standart Objekt Modeling Language, Third Edition, Copyright 2004. — Р. 2007.

Текст статтіРозмір
2008-2-16.pdf328.79 КБ