Закономірності зміни властивостей i оптимізація складу антифрикційних композиційних матеріалів з нікелевою матрицею

Виконання комплексу всебічних досліджень фізико-механічних, триботехнічних властивостей, металографічного і фрактографічного аналізів композиційних антифрикційних матеріалів на основі нікелю, що леговані молібденом і вольфрамом і містять у своєму складі тверду змащувальну речовину – CaF 2 , дає можливість визначити закономірності взаємозв'язку конструкційної міцності композитів та їх функціональних властивостей залежно від вмісту зміцнюючих легуючих елементів і твердого мастила. Такий підхід уможливлює здійснення оптимізації складу антифрикційних матеріалів з нікелевою матрицею, завдяки чому розв'язується наукова задача прогнозування та керування експлуатаційними властивостями композитів на основі нікелю технологічними засобами. Це сприяє забезпеченню надійності і довговічності роботи антифрикційного матеріалу та вузла тертя в цілому.

Рік видання: 
2008
Номер: 
2
УДК: 
621.002.3:621.89
С. 134–138, укр., Іл. 2. Табл. 1. Бібліогр.: 9 назв.
Література: 

1. Роїк Т.А. Спечені композити для високих температур тертя // Вісник Житомир. інж.-технол. ін-ту. Технічні науки. – 2003. – №1 (24). – С. 37–41.
2. Шевчук Ю.Ф., Роик Т.А. Порошковые антифрикционные материалы для работы при повышенных температурах // Порошковая металлургия. – 2001. – №1-2. – С. 53–58.
3. Роик Т.А. Формирование антизадирных слоев в спеченных подшипниковых материалах со фторидом кальция // Прогрессивные технологии и системы машиностроения: Междунар. сб. науч. тр . – Донецк: ДонГТУ, 1999. – Вып. 8. – С. 176–181.
4. Гавриш А.П., Роик Т.А. Влияние технологии получения на свойства порошковых подшипниковых материалов для тяжелых режимов трения // Вісник НТУУ “КПІ”. – 2002. – Вип. 43. – С. 67–71.
5. Федорченко И.М., Пугина Л.И. Композиционные спеченные антифрикционные материалы. – К.: Наук. думка, 1980. – 404 с.
6. Зозуля В.Д. Эксплуатационные свойства порошковых подшипников. – К.: Наук. думка, 1989. – 288 с.
7. Зозуля В.Д. Смазки для спеченных самосмазывающихся подшипников. – К.: Наук. думка, 1976. – 192 с.
8. Анциферов В.Н., Акименко Б.Н., Гревнов Л.М. Порошковые легированные стали. – М.: Металлургия, 1991. – 318 с.
9. Бялік О.М., Кондратюк С.Є., Кіндрачук М.В., Черненко В.С. Структурний аналіз металів. Металографія. Фрактографія. – К.: ВПІ ВПК “Політехніка”, 2006. – 328 с.

Текст статтіРозмір
2008-2-19.pdf444.72 КБ

Тематичні розділи журналу

,