Пошукові алгоритми процедурного оптимального керування

Розглянуто узагальнену структуру пошукових алгоритмів та методи їх адаптації до розв'язання задач оптимального керування багатовимірними динамічними системами. На основі розробленої структури запропоновано і досліджено нові спеціальні рейтингові функції, способи кодування векторів керування та способи відповідної дискретизації простору станів. Було не тільки продемонстровано можливість пошукових алгоритмів успішно розв'язувати задачі оптимального керування, але й показано переваги в ефективності запропонованих алгоритмів порівняно з існуючими при розв'язанні тестової задачі.

Рік видання: 
2008
Номер: 
2
УДК: 
681.5.015.24(045)
С. 7–14, укр., Іл. 8. Табл. 2. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Dijkstra E. W. A note on two problems in connexion with graphs. – Numerische Mathematik. – 1959. – N1. – P. 269–271.
2. Nilsson N.J. Problem solving methods in artificial intelligence. – McGraw Hill, 1971. – 225 р.
3. Koenig S., Likhachev M. Real-Time Adaptive A* // Proc. of the Intern. Joint Conf. on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS). – 2006. – P. 281–288.
4. Pinch E.R. Optimal Control and the Calculus of Variations. – Oxford: University Press, 1993. – 240 р.
5. Apostolyuk V. Application of State-Space Search Algorithms to Optimal Control // Proc. of VI Intl. Conf. on Gyro Technology, Navigation, and Motion Control. – K., 2007. – Vol. 2. – P. 104–110.

Текст статтіРозмір
2008-2-2.pdf176.64 КБ