Вплив особливостей конструкції на міцність двокільцевого динамічно настроюваного гіроскопа

Проводяться дослідження міцнiстних характеристик двокільцевого динамічно настроюваного гіроскопa (ДНГ). Встановлено, що особливості конструкції рівножорсткого пружного підвісу в двокільцевому ДНГ зумовлюють істотне зниження його перевантажувальної здатності. Haводяться аналітичні формули з визначення допустимого навантаження, а також координати небезпечних перерізів в пружних елементах підвісу. Проводиться порівняльний аналіз приведених чисельних оцінок міцнистних характеристик з відповідними експериментальними даними, отриманими в результаті випробувань реального ДНГ.

Рік видання: 
2008
Номер: 
2
УДК: 
531.383
С. 15–19, укр., Іл. 4. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Бондар П.М., Бублик Г.Ф., Петренко С.Ф., Цисарж В.В. Тенденції розвитку інерціальних систем орієнтації, навігації та керування рухом // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2000. – №3. – С. 61–75.
2. Павловский М.А. Теория гироскопов. – К.: Вища шк., 1986.
3. Балабанов І.В., Цірук В.Г. Похибки двокільцевого динамічно настроюваного гіроскопа, зумовлені конструкцією його пружного підвісу // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2007. – №6. – С. 114–121.
4. Справочник по сопротивлению материалов / Под ред. Г.С. Писаренко. – К.: Наук. думка, 1988.
5. Пельпор Д.С., Матвеев В.А., Арсеньев В.Д. Динамически настраиваемые гироскопы. Теория и конструкция. – М.: Машиностроение, 1988.

Текст статтіРозмір
2008-2-3.pdf183.05 КБ