Задача про моделювання ракети балкою із змінними зведеними характеристиками

Автори

Сформульовано основні припущення, за допомогою яких видовжену ракету можна моделювати балкою зі змінними масоінерційними, геометричними і жорсткістними характеристиками. Розроблено підхід, який дозволяє не лише формулювали основні теореми динаміки для ракети-балки як тіла змінної маси, а і в явній формі отримувати формули для обчислення реактивних і варіаційних сил. На основі доведених теорем показано, як можні формулювати різні варіанти лінійних і нелінійних рівнянь руху ракети-балки. Як приклад, отримані нелінійні рівняння сумісних поздовжньо-згинальних коливань у площині тангажа.

Рік видання: 
2008
Номер: 
2
УДК: 
629.735
С. 31–42, укр., Іл. 2. Табл. 4. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полета беспилотных летательных аппаратов: Учебн. пособие для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1973. — 616 с.
2. Динамика ракет: Учебник для студентов / К.А. Абгарян, Э.Л. Калязин, В.П. Мишин и др.; Под общ. ред. В.П. Мишина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1990. — 464 с.
3. Собрание трудов академика А.Н. Крилова. Т. Х: Вибрация судов. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. — С. 364—398.
4. Тимошенко С.П. Колебание в инженерном деле. — М.: Наука, 1957. — 442 с.
5. Тимошенко С.П. Курс теории упругости. — К.: Наук. думка, 1972. — 502 с.
6. Кеч В., Теодореску П. Введение в теорию обобщенных функций с приложениями в технике. — М.: Мир, 1976. — 516 с.
7. Каюк Я.Ф., Ахмедов А. Пространственные движения цилиндрического тела переменной массы на упругом подвесе // Прикл. механика. — 1992. — 28, № 7. — С. 62—69.
8. Каюк Я.Ф., Шекера М.К. Нелинейные колебания тел вращения переменной массы // Вісник Донецького університету. Сер. А. Природничі науки. — 2003. — Вип. 1. — С. 24—88.

Текст статтіРозмір
2008-2-6.pdf318.56 КБ