Визначення навантажень від взаємодії консольної балкової системи і набігаючого повітряного потoку

Дано постановку і метод розв'язання задачі, зміст якої відображається в заголовку. Сформульовані основні співвідношення для визначення розподіленого зовнішнього аеродинамічного навантаження на консольну балкову систему від дії набігаючого повітряного потоку. З використанням цих співвідношень отриманo формули для визначення тиску повітряного потоку на поверхню деформованої консоль ної балкової системи. Виведено формули для розрахунку зведених до центра мас довільного перерізу аеро динамічного профілю головного вектора і головного моменту від дії набігаючого повітряного потоку.

Рік видання: 
2008
Номер: 
2
УДК: 
629.76
С. 54-60, укр., Іл. 6. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Бесплингхофф Р.Л., Эшли Х., Халфмэн Р.Л. Аэроупругость. – М.: Наука, 1958. – 968 с.
2. Келдыш М.В. Избранные труды. Механика. – М.: Наука, 1985. – 568 с.
3. Scanlan R.H., Tomko J.J. Airfoil and Bridge Deck Flutter Derivatives // J. of Engineering Mechanics, ASCE. – 1971. – 97. – Р. 1717–1737.
4. Каюк Я.Ф., Мариношенко О.П. Визначення величин тиску повітряного потоку на поверхню крила з врахуванням його деформованості // Сучасні проблеми аналітичної механіки: Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2006. – 1, №2. – С. 90–105.
5. Каюк Я.Ф., Мариношенко О.П. Метод побудови характеристик напруженного і деформованого стану крил літаків // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2004. – №3. – С. 83–89.

Текст статтіРозмір
2008-2-8.pdf166.2 КБ