Оптимізація складу поживного середовища для біосинтезу ферментного комплексу продуцентом р. Streptomyces

Досліджено вплив основних і альтернативних компонентів поживних середовищ на біосинтетичну здатність штаму-продуцента лізоензимного комплексу Streptomyces recifensis var. lytіcus 2435/М. На основі попередньо отриманих результатів як альтернативне джерело основного живлення використовувалось спеціально оброблене ІЧ-опромінюванням соєве борошно та як додатковий компонент – аеросил марки А-300. В результаті проведеної оптимізації визначено концентрації компонентів досліджуваних середовищ і склад ферментаційного поживного середовища для біосинтезу лізоензимного комплексу штамом Streptomyces recifensis var. lytіcus 2435/М, що дозволяє підвищити рівень синтезу цільового продукту в середньому на 15 %. Культивування продуцента на запропонованих за результатами оптимізації поживних середовищах дозволить підвищити вихід продукту при одночасному зниженні вартості ферментаційного поживного середовища і самого процесу його підготовки.

Рік видання: 
2008
Номер: 
3
УДК: 
577.152.3
С. 111–118, укр., Табл. 6. Бібліогр.: 12 назв.
Література: 

1. Ding C.H., Jiang Z.Q., Li X.T. et al. High activity xylanase production by Streptomyces olivaceoviridis E-86 // Word J. Microbiol. and Biotechnol. — 2004. — 20, N 1. — Р. 7—10.
2. Tuncer M., Kuru A., Isiki M. et al. Optimization of extracellular endoxylanase, endoglucanase and peroxidase production by Streptomyces sp. F 2621 isolated in Turkey // J. Appl. Microbiol. — 2004. — 97, N 4. — Р. 783—792.
3. Varma R., Nene S. Biosynthesis of cholesterol oxidasedy Streptomyces lavendulae NCIM 2421 // Enzyme and Microb. Technol. — 2003. — 33, N 2-3. — Р. 286—291.
4. Nascimento R., Coelho R., Marques S. et al. Production and partial characterization of xylanase from Streptomyces sp. strain AMT-3 isolated from Brazilian cerrado soil // Ibid. — 2002. — 31, N 4. — Р. 549—555.
5. Шинкаренко Л.М., Тодосійчук Т.С., Хоккер Х. Дослідження компонентного складу і специфічності літичного ферментного комплексу Streptomyces recifensis var. lyticus IMB Ac-5001 // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2004. — № 1. — С. 138—143.
6. Тодосійчук Т.С., Шинкаренко Л.М., Федоренко В.О., Басілія Л.І. Отримання мутантів Streptomyces recifensis var. lyticus зі зміненою бактеріолітичною активністю // Мікробіол. журн. — 1998. — № 4. — С. 49—56.
7. Бабенко Ю.С., Шинкаренко Л.Н., Килочек Т.П. Регуляция биосинтеза литических ферментов штаммом Actinomyces recifensis var. lyticus 2435 // Тез. докл. V съезда Укр. микроб. общества. — К., 1980. — С. 25.
8. Тодосійчук Т.С. Розробка технології гідролітичного ферментного препарату циторецифен: Автореф. дис. … канд. техн. наук. — К., 2000. — 25 с.
9. Григор′єва М.А., Тодосійчук Т.С., Москаленко Н.В., Поводзинський В.М. Вплив альтернативних джерел живлення на біосинтетичну здатність продуцента лізоензимного комплексу // Наукові праці НУХТ. — 2007. — № 22. — С. 29—32.
10. Бирюков В.В., Кантере В.М. Оптимизация микробиологических процессов микробиологического синтеза. — М.: Наука, 1985. — 296 с.
11. Павлова И.Н., Жолнер Л.Г., Захарова И.Я. и др. Сериновая протеиназа с литическими свойствами // Микробиология. — 1988. — 57, № 3. — С. 398—404.
12. Геращенко И.И., Штатько Е.И., Бондарчук О.И., Чуйко Н.А. Особенности взаимодействия микроорганизмов и ферментов с высокодисперсным кремнеземом // Медицинская химия. — 2003. — 7, № 8. — С. 153—167.

Текст статтіРозмір
2008-3-14.pdf279.55 КБ

Тематичні розділи журналу

,