Дослідження методів і розробка інтегрованих засобів доступу до інформаційних ресурсів інформаційно-комунікаційної системи

Наведенo результати порівняльного аналізу існуючих технологій проектування порталів, запропоновано вдосконалену технологію проектування корпоративного порталу. Сформульовано рекомендації щодо застосування прикладного системного аналізу та компонентного процесу розробки корпоративних порталів.

Рік видання: 
2008
Номер: 
3
УДК: 
004.75
С. 25–32, укр., Іл. 6. Табл. 1. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. Маслянко П.П., Стокоз К.В. Розробка та дослідження технологій автоматизованого проектування корпоративних порталів // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики. – Львів, 2006. – C. 161.
2. Маслянко П.П., Стокоз К.В. Проблеми проектування та застосування порталів // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 11–13 грудня 2006 р., м. Луганськ. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – С. 188–190.
3. Молчанов А.А., Маслянко П.П., Белицкий Б.Р. Корпоративные порталы // Искусственный интеллект. – К., 2002. – C. 510–525.
4. Technologies and Standards for Service-Oriented Architecture Project Implementation // IBM Course SW719
5. Fielding R.Th. Architectural Styles and the Design of Networkbased Software Architectures: Dissertation. – 2000. – P. 180.
6. Маслянко П.П., Стокоз К.В. Дослідження та аналіз методів та технологій проектування корпоративних порталів // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп’ютерної інженерії. – Львів, 2008. – C. 208–301.
7. Design SOA Solutions and Apply Project. Technical and Operational Governance // IBM Course SW718
8. Маслянко П.П., Стокоз К.В. Технології та системи автоматизації проектування порталів // Вісник КУЕІТУ. Нові технології. – 2007. – №1-2 (15-16). – С. 119–124.
9. http://www.microsoft.com/Ukraine/News/Issues/2005/02/ Gates.mspx
10. Chandran Anup Architecting Portal Solutions // IBM Redbooks,2003. – C. 508.
11. Service Oriented Architecture Design Patterns // IBM Course SW708

Текст статтіРозмір
2008-3-3.pdf319.3 КБ