Розпізнавання позаштатної ситуації в динаміці функціонування техногенно небезпечного об'єкта

Запропоновано підхід до розпізнавання позаштатної ситуації в динаміці функціонування техногенно небезпечного об'єкта. Підхід базується на загальних принципах та основних прийомах стратегії системного забезпечення гарантованої безпеки складних технічних систем, багатокритеріального оцінювання і прогнозування ситуацій ризику в реальних умовах неповноти, невизначеності, неточності і суперечливості вихідної інформації і за наявності порогового обмеження часу на цикл формування і реалізацію рішень з відвернення аварійних і катастрофічних ситуацій.

Рік видання: 
2008
Номер: 
3
УДК: 
303.732.4:681.518.5
С. 43–52, укр., Іл. 1. Табл. 1. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Pankratova N.D. A system analysis of multifactor risks in conditions of uncertainty // Proc. of the XV IFIP World Computer Congress. Vienna/Austria and Budapest/Hungary, 31 August—4 September, 1998. CD—ROM, file:/doc/000/000/665.htm
2. Pankratova N., Kurilin B. Conceptual foundations of the system analysis of risks in dynamics of control of complex system safety. Part 1. Basic statements and substantiation of approach // J. of automation and information sciences. — 2001. — 33, N 2. — P. 15—31.
3. Pankratova N., Kurilin B. Conceptual foundations of the system analysis of risks in dynamics of control of complex system safety. Part 2. The general problem of the system analysis of risks and the strategy of its solving // Ibid. — N 4. — P. 1—14.
4. Панкратова Н.Д. Системный анализ в динамике диагностирования сложных технических систем // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2008. — № 1. — С. 33—49.
5. Zgurovsky M.Z., Pankratova N.D. System analysis: Theory and Applications. — Springer, 2007. — 475 p.
6. Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу. — Київ: BHV, 2007. — 543 с.
7. Панкратова Н.Д. Рациональный компромисс в системной задаче концептуальной неопределенности // Кибернетика и системный анализ. — 2002. — № 4. — С. 162—180.

Текст статтіРозмір
2008-3-5.pdf630.96 КБ