Композити на основі Ti[sub]3[/sub]SiC[sub]2[/sub] з покращеними механічними властивостями

Досліджено композити, cинтезовані на основі карбосиліциду титану Ti3SiC2, за допомогою рентгеноструктурного аналізу, скануючої електронної мікроскопії і механічних тестів. Показано, що висока міцність і низька твердість композитів Ti3SiC2/TiC забезпечуються особливостями мікроструктури Ti3SiC2-фази. Встановлено відповідність між молярним співвідношенням порошків у стартових сумішах і твердістю за Віккерсом синтезованих з них зразків.

Рік видання: 
2008
Номер: 
3
УДК: 
666.3; 666.4; 666.7
С. 69–75, укр., Іл. 5. Табл. 1. Бібліогр.: 17 назв.
Література: 

1. Lawn B. R.., Howes V. R. Elastic Recovery at Hardness Indentations // J. Mater. Sci. — 1981. — 16. — Р. 2745— 2752.
2. Lis J., Miyamoto Y., Pampuch R., Tanihata K. Ti3SiC2-based materials prepared by HIP-SHS technique // Mater. Lett. — 1995. — 22. — Р. 163—168.
3. Kooi B.J., Poppen R.J., Carvalho N.J.M., De Hosson J.Th.M., Barsoum M.W. Ti3SiC2: A damage tolerant ceramic studied with nanoindentations and transmission electron microscopy // Acta Mater. — 2003. — 51. — Р. 2859—2872. Рис. 5. Розшарування на поверхні Ti3SiC2 з базисною площиною, паралельною поверхні з утворенням перегинів на дислокаціях [3]
4. Li B.Y., Rong L.J., Li Y.Y. The influence of addition of TiH2 in elemental powder sintering porous Ni—Ti alloys // Mater. Sci. Eng. — 2000. — A281. — Р. 169—175.
5. Sun Z.M., Hashimoto H., Zhang Z.F., Yang S.L., Abe T. Synthesis of a Metallic Ceramic-Ti3SiC2 by PDS Process and its Properties // Mat. Res. Soc. Symp. Proc. — 2003. — 755. — Р. 179—184.
6. Yang S.L., Sun Z.M., Hashimoto H., Abe T. Ti3SiC2 powder synthesis from Ti/Si/TiC powder mixtures // J. Alloys Comp. — 2003. — 358. — Р. 168—172.
7. Yang S.L., Sun Z.M., Hashimoto H., Abe T. Synthesis of single-phase Ti3SiC2 powder // J. Eur. Ceram. Soc. — 2003. — 23. — Р. 3147—3152.
8. Zhu J.O., Mei B.C., Xu X.W., Liu J. Effect of aluminum on the reaction synthesis of ternary carbide // Scripta Mater. — 2003. — 49. — Р. 693—697.
9. Li S. B., Xie J. X., Zhang L. T., Cheng L.F. Synthesis and some properties of Ti3SiC2 by hot pressing of titanium, silicon, and carbon powders. Part 1. Effect of starting composition on formation of Ti3SiC2 and observation of Ti3SiC2 crystal morphology // Mat. Sci. Technol. — 2003. — 19, N 10. — Р. 1442—1446.
10. Zhang Z.F., Sun Z.M., Hashimoto H. Rapid synthesis of ternary carbide Ti3SiC2 through pulse-discharge sintering technique // Metall. Mater. Trans. — 2002. — A33, N 11. — Р. 3321—3328.
11. Tang K., Wang C., Huang Y., Xu X. Analysis on preferred orientation and purity estimation of Ti3SiC2 // J. Alloys Comp. — 2001. — 329. — Р. 136—141.
12. Gao N.F., Li J.T., Zhang D., Miyamoto Y. Rapid synthesis of dense Ti3SiC2 by spark plasma sintering // J. Eur. Ceram. Soc. — 2002. — 22. — Р. 2365—2370.
13. Rudnik T., Lis J. The Ti3SiC2-based structural ceramics // Arch. Metall. — 1997. — 42. — Р. 59—66.
14. El-Raghy T., Zavaliangos A., Barsoum M.W., Kalidinidi S. Processing and Mechanical Properties of Ti3SiC2: II, Effect of Grain Size and Deformation Temperature // J. Am. Ceram. Soc. — 1999. — 82. — Р. 2855—2860.
15. Sun W., Dcosta D.J., Lin F., El-Raghi T. Freeform fabrication of Ti3SiC2 powder-based structures. Part I. Integrated fabrication process // J. Mater. Process. Technol. — 2002. — 127. — Р. 343—351.
16. Ho-Duc L.H., El-Raghy T., Barsoum M.W. Synthesis and characterization of 0,3 Vf TiC—Ti3SiC2 and 0,3 Vf SiC— Ti3SiC2 composites // J. Alloys Comp. — 2003. — 350. — Р. 303—312.
17. Gao N.F., Miyamoto Y., Zhang D. On physical and thermochemical properties of high-purity Ti3SiC2 // Mater. Lett. — 2002. — 55. — Р. 61—66.

Текст статтіРозмір
2008-3-8.pdf3.69 MБ

Тематичні розділи журналу

,