Відновлення шатуна гарячештампувального преса LZK 6500-380-960 електрошлаковим зварюванням

Наведено технологічну схему відновлення шатуна гарячештампувального преса LZK 6500-380-960 методом електрошлакового зварювання тріщини, яка утворилась при експлуатації преса. Показано конструкцію пристрою, призначеного для електрошлакового зварювання тріщини. Наведено параметри процесу.

Рік видання: 
2008
Номер: 
3
УДК: 
669.187.56.002.2
С. 76–79, укр., Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 3 назви.
Література: 

1. Электрошлаковая сварка и наплавка в ремонтных работах / И.И. Сущук-Слюсаренко, И.И. Лычко, М.Г. Козулин и др. — К.: Наук. думка, 1989. — 192 с.
2. Скрипник С.В., Чернега Д.Ф. Применение электрошлакового процесса для ремонта подштамповых плит ковочных молотов // Пробл. спец. электрометаллургии. — 2002. — № 2. — С. 15—18.
3. Электрошлаковая сварка и наплавка / Под ред. Б.Е. Патона. — М.: Машиностроение,1980. — 511 с.

Текст статтіРозмір
2008-3-9.pdf1.47 MБ

Тематичні розділи журналу

,