Портфельна конкуренційна модель ринку акцій з біваріативною функцією корисності

Запропоновано нову конкуренційну модель ринку акцій у середовищі банківського портфеля з біваріативною функцією корисності в умовах цейтнот-біржової поведінки клієнтів-покупців. Розвинуто метод асоційованих марковських процесів для знаходження оптимальної стратегії вибору найбільш цінного пакета акцій. Отримано алгебричне рівняння, що визначає оптимальну стратегію вибору найціннішого для покупця пакета акцій на підставі порівняння їх корисності з використанням двох критеріїв при наявності конкуренції з боку інших клієнтів. Зокрема, при певних умовах на так званий банківський промоційний параметр щодо параметра “штрафу” за пропущену трансакцію купівлі акцій при асимптотично значному обсязі портфеля банку виведено універсальне трансцендентне рівняння для знаходження оптимальної стратегії вибору найпривабливішого пакета акцій потенційним покупцем.

Рік видання: 
2008
Номер: 
4
УДК: 
320.332.336
С. 5–10, укр., Табл. 1. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Клодт Х. та ін. Нова економіка: форми вияву, причини і наслідки. – К.: Таксон, 2006. – 306 с.
2. Березовский Б.А., Гнедин А.В. Задача наилучшего выбора. – М.: Наука, 1984. – 198 с.
3. Davis M.H.A., Panas V.G., Zariphopoulou T. European option pricing with transaction costs // SIAM J. Control Optimiz. – 1993. – 31. – P. 470–493.
4. Кишакевич Б.Ю., Прикарпатський А.К., Твердохліб І.П. Аналіз оптимальних стратегій портфельної конкуренційної моделі ринку акцій // Доп. НАН України. – 2009. – №1 (у друці).
5. Пресман Э.Л., Сонин И.М. Игровые задачи оптимальной остановки. Существование и единственность точек равновесия. Вероятностные проблемы управления в экономике. – М.: Наука, 1977. – С. 115–144.
6. Мазалов В.В., Винниченко С.В. Моменты остановки и управляемые случайные блуждания. – Новосибирск: Наука, 1992. – 112 с.
7. Федорюк М.В. Асимптотические методы. – М.: Наука, 1985. – 270 с.

Текст статтіРозмір
2008-4-1.pdf158.26 КБ

Тематичні розділи журналу

,