Фазово-структурний склад і механічні властивості сплаву АЦ4Мг з домішками заліза та берилію

Досліджено вплив берилію на фазово-структурний склад і механічні властивості сплаву АЦ4Мг із вмістом заліза 0, 5 %. У цьому сплаві встановлено оптимальний вміст берилію, що забезпечує утворення більш компактної залізовмісної фази та підвищення рівня механічних властивостей.

Рік видання: 
2008
Номер: 
4
УДК: 
661.74:669.14.046.554
С. 99 – 102, укр., Іл. 1. Табл. 2. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Мондольфо Л.Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов. – М.: Металлургия, 1979. – 640 с.
2. Белов Н.А., Евсеев Ю.В., Золотаревський В.С. Структура, фазовый состав и механические свойства литейного сплава Al + 7%Mg+ 3%Zn с добавками Fe и Be // Изв. вузов. Цв. металлургия. – 1985. – №5. – С. 71– 77.
3. Гаврилюк В.П., Рябініна О.О., Кулініч А.А., Доній О.М. Вплив берилію на фазово-структурний склад і механічні властивості сплаву Al–6%Mg–2%Zn з підвищеним вмістом заліза // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2006. – №3. – С. 45–48.
4. Кулініч А.А., Гаврилюк В.П., Рябініна О.О., Доній О.М. Фазово-структурний склад і механічні властивості сплаву Al–6%Mg–2%Zn–0,5%Fe–0,5%Si з добавками берилію після різних режимів відпалу // Там же. – 2007. – №3. – С. 101–104.
5. Альтман М.Б., Амбарцумян С.М. Промышленные деформируемые, спеченные и литейные алюминиевые сплавы. – М.: Металлургия, 1972. – 552 с.

Текст статтіРозмір
2008-4-14.pdf1.26 MБ

Тематичні розділи журналу

,