Оптимізація рекламної діяльності страхової компанії з позиції гарантованого виграшу

Досліджено модель діяльності страхової компанії, яка враховує витрати на рекламу страхових послуг. Наведений алгоритм дає можливість розрахувати на конкретному наборі початкових даних страхової фірми гарантований виграш у кінці рекламної кампанії.

Рік видання: 
2008
Номер: 
4
УДК: 
330.46+519.866
С. 11–15, укр., Іл. 3. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. Ахмедова Д.Д., Терпугов А.Ф. Математическая модель функционирования страховой компании с учетом расходов на рекламу // Изв. вузов. Физика. – 2001. – №1. – С. 25–28.
2. Ахмедова Д.Д., Змеев О.А., Терпугов А.Ф. Оптимизация деятельности страховой компании с учетом расходов на рекламу // Вестник ТГУ. – 2002. – №275. – С. 181–184.
3. Кац В.М., Лившиц К.И. Влияние расходов на рекламу на характеристики страховой компании // Изв. вузов. Физика. – 2001. – №1. – С. 29–33.
4. Дзюбан І.Ю., Капустян В.О. Ефективні стратегії керування капіталом страхової компанії // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2007. – №1. – С. 12–16.
5. Дзюбан І.Ю., Капустян В.О., Кияшко Т.А. Оптимізація діяльності страхової компанії з урахуванням витрат на рекламу та часу на проведення рекламної кампанії // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч. труд. – Донецк, 2006. – Т. 1. – С. 112–119.
6. Емельянов С.В., Коровин С.К. Новые типы обратной связи. – М.: Наука. Физматлит, 1997.– 352 с.

Текст статтіРозмір
2008-4-2.pdf130.48 КБ

Тематичні розділи журналу

,