Асимптотичне інтегрування систем сингулярно збурених диференціальних рівнянь з виродженням у точці

З використанням методу примежевих функцій побудовано розв'язок задачі Коші сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з виродженням у точці.

Рік видання: 
2008
Номер: 
4
УДК: 
517.927.8
С. 152–156, укр., Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Бояринцев Ю.Е., Данилов В.А., Логинов А.А., Чистяков В.Ф. Численные методы решения сингулярных систем. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1989. – 224 с.
2. Самойленко А.М., Шкіль М.І., Яковець В.П. Лінійні системи диференціальних рівнянь з виродженнями. – К.: Вища шк., 2000. – 294 с.
3. Самкова Г.Е., Шарай Н.В. Об исследовании некоторой полуявной системы дифференциальных уравнений в случае переменного пучка матриц // Нелінійні коливання. – 2002. – 5, №2. – С. 224–236.
4. Самусенко П.Ф. Про побудову асимптотичних розв’язків нелінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з виродженням // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2006. – №1. – С. 144–150.
5. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням // Там же. – №3. – С. 139–147.
6. Iwano M. Asymptotic Solutions of a System of Linear Ordinary Differential Equations Containing a Small Parameter, II // Funkcialaj Ekvacioj. – 1964. – 6. – P. 89–141.
7. Sibuya R. Simplification of a System of Linear Ordinary Differential Equations about a Singular Point // Ibid. – 1962. – 4. – P. 29–56.
8. Balser W., Mozo-Fernandez J. Multisummability of formal solutions of singular perturbation problems // J. Differential Equations. – 2002. – 183. – P. 526–545.
9. Canalis-Durand M., Mozo-Fernandez J., Schafke R. Monomial summability and doubly singular differential equations // Ibid. – 2007. – 233. – P. 485–511.
10. Васильева А.Б., Бутузов В.Ф. Асимптотические разложения решений сингулярно возмущенных уравнений. – М.: Наука, 1973. – 272 с.

Текст статтіРозмір
2008-4-23.pdf147.61 КБ