Низькочастотне розширення діапазону роботи магніторезистивного вимірювального перетворювача активної потуж ності середніх частот

Показано, що стала складова продетектованого магніторезистивним перетворювачем сигналу пропорційна активній потужності в лінії передачі. Досліджено моделі комутаторів струму і напруги на симисторах.

Рік видання: 
2008
Номер: 
4
УДК: 
621.317.365
С. 16–19, укр., Іл. 2. Бібліогр.: 3 назви.
Література: 

1. Вунтесмері Вал.С., Витяганець А.І. Засоби вимірювання активної потужності на низьких і середніх частотах “IN SITU” // Вісник НТУУ “КПІ”. Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2007. – №34. – С. 112– 118.
2. Vountesmeri V. Magnetoresistive multipliers as a new base for watt-converters // IEEE. Transactions on instrumentation and measurement. – 1998. – N5. – P. 1395– 1398.
3. Вунтесмери Вал.С., Вытяганец А.И. Исследование частотной характеристики магниторезистивного измерительного преобразователя активной мощности низких частот // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 2007. – №12. – С. 45–48. Переклад: Vountesmeri V.S., Vytyaganets A.I. Frequency response investigation of magnetoresistive low frequency active power measuring transducer // Radioelectronics and Communications Systems. – 2007. – 50, N12. – P. 680–682 (USA).

Текст статтіРозмір
2008-4-3.pdf152.47 КБ