Нормальне дискретне перетворення з дійсним ядром сигналу довільної форми

Запропоновано метод формування дискретного ортого нального перетворення, названого нормальним, при якому спектр перетворення для тестового сигналу довільної форми буде містити тільки одну ненульову трансформанту.

Рік видання: 
2008
Номер: 
4
УДК: 
621.372.061
С. 34–40, укр., Іл. 6. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. Экспертные системы в медицине / А.Н. Продеус, Е.Н. Захрабова. – К.: ВЕК+, 1998. – 320 с.
2. Финк Л.М. Теория передачи дискретных сообщений. – Изд. 2-е, перераб., доп. – М.: Сов. радио, 1970. – 728 с.
3. Абакумов В.Г., Рибін О.І., Сватош Й. Біомедичні сигнали. Генезис, обробка, моніторинг. – К.: Нора-прінт, 2001. – 516 с.
4. Ахмед Н., Рао К. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов / Пер. с англ.; Под общ. ред. Н.Б. Фоменко. – М.: Связь, 1980. – 248 с.
5. Ян И. Нелинейные согласованные фильтры для анализа различий // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 1999. – №6. – С. 51–58.
6. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. Ч. ІІ. – М.: Сов. радио, 1967. – 328 с.
7. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: Учеб. для вузов. – 10-е изд. – М.: Гардарики, 2002. – 638 с.
8. Рыбин А.И. Нормализация дискретних ортогональних преобразований тестовым сигналом // Радиоэлектроника. – 2004. – №7. – С. 39–46.
9. Мельник А.Д., Рибін О.І. Нормалізація тестового сигналу із збереженням еквідистантного кроку дискретизації // Вісник НТУУ “КПІ”. Сер. Радіотехніка, радіоапаратуробудування. – 2007. – Вип. 34. – С. 24–29.
10. Рибін О.І., Сакалош Т.В., Шарпан О.Б. Аналіз пульсограм на базі процедури нормалізації ортогональних перетворень REX // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2005. – №4. – С. 25–33.
11. Рыбин А.И., Шарпан О.Б., Григоренко Е.Г., Сакалош Т.В. Коэффициенты трансформант нормализованных ортогональных преобразований и диагностика пульсограмм // Вісник НТУУ “КПІ”. Сер. Приладобудування. – 2005. – Вип. 30. – С. 148–156.

Текст статтіРозмір
2008-4-6.pdf169.5 КБ