Дослідження температурного поля в дисперсних багатофазних системах

Досліджено температурне поле при проведенні процесу грануляції в апараті з псевдозрідженим шаром. Встановлено основні закономірності його зміни. Запропоновано нову методику вимірювання і обробки отриманих даних.

Рік видання: 
2008
Номер: 
4
УДК: 
628.5.66.002.8
С. 41 – 45, укр., Іл. 3. Бібліогр.: 2 назви.
Література: 

1. Корнієнко Я.М., Мехед Є.П. Дослідження кінетики процесу гранулоутворення гуміново-мінеральних добрив при утилізації промислових відходів // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – №6. – С. 79–82.
2. Пат. 4465 Україна, МПК С05 G1/00. Спосіб виготовлення гранулоутворених ограномінеральних добрив / Я.М. Заграй, Я.М. Корнієнко. – №93121640; Заявл. 21.05.93; Опубл. 27.12.94; Бюл. №6.

Текст статтіРозмір
2008-4-7.pdf181.47 КБ