Визначення локальної по довжині тепловіддачі при конденсації пари R407C в горизонтальній трубі

Розглянуто вплив масовіддачі на локальну тепловіддачу по довжині гладкої горизонтальної труби при конденсації в ній суміші R407C. З певними припущеннями проведено розрахунок масовіддачі компонента R134А при конденсації пари R407С. Зниження інтенсивності тепловіддачі при конденсації хладону R407C на початковій ділянці порівняно з аналогічними умовами для R22 пояснюється наявністю дифузійного пограничного шару біля поверхні плівки конденсату. Наведено методику розрахунку коефіцієнта тепловіддачі при конденсації R407C.

Рік видання: 
2008
Номер: 
5
УДК: 
536.423.4
С. 27 – 32, укр., Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Eckels S.J., Tezene B.A. A Comparison of R-22, R-134a, R-410A and R-407C Condensation Performance in Smooth and Enhanced Tubes. Part 1: Heat Transfer // ASHRAE Trans. — 1991. — 105, Pl. 2. — Р. 428—441.
2. Cavallini A. et al. Analysis and Prediction of Condensation Heat Transfer of the Zeotropic Mixture R-125/236ea // Proc., IMECE 00, Orlando, Florida, ASME HTD. — 2000. — 366-4. — Р. 103—110.
3. Бабакин Б.С., Стефанчук В.И., Ковтунов Е.Е. Альтернативные хладоагенты и сервис холодильных систем на их основе. — М.: Колос, 2000. — 160 с.
4. Koyama S., Lee S.-M. Prediction Method of In-tube Condensation of Multi-component Vapor Mixture // The Reports of Institute of Advanced Material Study. — Kyushu University. — 1997. — 11, N 2. — P. 113—119.
5. Теплотехнический справочник. Т. 2 / Под общ. ред. В.Н. Юренева, П.Д. Лебедева. — М.: Энергия, 1976. — 896 с.
6. Безродний М.К., Барабаш П.О., Голіяд М.Н. та ін. Звіт про НДР “Дослідження гідродинаміки та теплообміну при конденсації парів альтернативних холодоагентів в горизонтальних гладких трубах”, Номер держ. реєстр. 0106U002430. — К., 2007. — 161 с.
7. Александров И.А. Массопередача при ректификации и абсорбции многокомпонентных смесей. — Л.: Химия, 1975. — 320 с.
8. Дейнеко А.І., Гончаренко А.А., Барабаш П.О., Голіяд М.Н., Горін В.В. Метод товстостінної труби при дослідженні конденсації в трубах // Вісн. інженерної академії. — 2008. — № 1. — С. 97—101.
9. Риферт В.Г., Сардак А.И., Тобилевич А.Н. Режимы течения фаз и теплообмен при конденсации пара внутри горизонтальных труб // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. — 1985. — № 4. — С. 101—109.
10. Справочник по гидравлике / Под. ред. В.А. Большакова. — К.: Вища шк., 1984. — 344 с.

Текст статтіРозмір
2008-5-4.pdf453.4 КБ