Динамічні i часові характеристики процесу співіснування

В наш час існує нагальна загальноцивілізаційна проблема створення системної інформації типу “як співіснувати”. Наведені динамічні i часові характеристики розглядаються як певна спроба створення такої системної інформації про процес співіснування видів.

Рік видання: 
2008
Номер: 
6
УДК: 
581.52
С. 43–50, укр., Іл. 6. Табл. 1. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Повещенко Г.П. Динаміка спілкування та регуляції // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007.– №4. – С.125–139.
2. Марри Дж. Нелинейные диференциальные уравнения в биологии. – М.: Мир, 1983. – 398 с.
3. Ризниченко Г.Ю., Рубин А.Б. Биофизическая динамика продукционных процессов. –М.: АНО “ИКС”, 2004.– 464 с.
4. Ризниченко Г.Ю. Математические модели в биофизике и экологии. – М.: АНО “ИКС”, 2003. – 184 с.
5. Згуровський М.З. Сталий розвиток у глобальному і регіональному вимірах. – К.: Політехніка, НТУУ “КПІ”, 2006. – 84 с.

Текст статтіРозмір
2008-6-6.pdf168.77 КБ