Механічні властивості сплаву ВАЛ11 при різних режимах температурно-часової обробки

Досліджено вплив температурно-часових параметрів обробки розплаву i швидкості охолодження при кристалізації на структуру та рівень механічних властивостей сплаву ВАЛ11. Встановленo оптимальні технологічні параметри обробки досліджуваного сплаву, які дозволяють підвищити рівень його характеристик міцності до 20%, а пластичність – у три рази.

Рік видання: 
2008
Номер: 
6
УДК: 
661.74:669.14.046.554
С. 51–54, укр., Іл. 3. Табл. 3. Бібліогр. 5 назв.
Література: 

1. Мондольфо Л.Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов. – М.: Металлургия, 1979. – 640 с.
2. Постников Н.С. Упрочнение алюминиевых сплавов и отливок. – М.: Металлургия, 1963. – 120 с.
3. Альтман М.Б., Амбарцумян С.М. Промышленные деформируемые, спеченные и литейные алюминиевые сплавы. – М.: Металлургия, 1972. – 552 с.
4. Гаврилюк В.П., Рябініна О.О., Кулініч А.А., Доній О.М. Вплив берилію на фазово-структурний склад і механічні властивості сплаву Al–6%Mg–2%Zn з підвищеним вмістом заліза // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2006. – №3. – С. 45–48.
5. Кулініч А.А., Гаврилюк В.П., Рябініна О.О., Доній О.М. Фазово-структурний склад і механічні властивості сплаву Al–6%Mg–2%Zn–0,5%Fe–0,5%Si з добавками берилію після різних режимів відпалу // Там же. – 2007. – №3. – С. 101–104.

Текст статтіРозмір
2008-6-7.pdf464.88 КБ

Тематичні розділи журналу

,