Підвищення гідроабразивної зносостійкості високолегованого білого чавуну

Досліджено вплив хрому, марганцю і нікелю на твердість і зносостійкість білих чавунів, призначених для виготовлення литих деталей багерних насосів систем гідрозоловидалення теплових електростанцій. Відпрацьовано технологію мікролегування титаном, ванадієм, сурмою і модифікування бором хромомарганцевого чавуну з метою підвищення його спеціальних властивостей.

Рік видання: 
2009
Номер: 
1
УДК: 
621.745.55
С. 95-99, укр., Іл. 3. Бібліогр.: 9 назв.
Література: 

1. Гарбер М.Е. Отливки из белых износостойких чугунов. — М.: Машиностроение, 1982. — 112 с.
2. Войнов Б.А. Износостойкие сплавы и покрытия. — М.: Машиностроение, 1980. — 120 с.
3. Чугун: Справ. изд. / Под ред. А.Д. Шермана и А.А. Жукова. — М.: Металлургия, 1991. — 576 с.
4. Супрун В.К. Абразивный износ грунтовых насосов и борьба с ним. — М.: Машиностроение, 1982. — 320 с.
5. Львов П.Н. Износостойкость деталей строительных и дорожных машин. — М.: Машгиз, 1982. — 242 с.
6. Крагельский И.В., Бессонов Л.Ф. Повышение износостойкости и срока службы машин. — М.: Машгиз, 1983. — 238 с.
7. Погодаев Л.И. Относительная износостойкость металлов при гидроабразивном изнашивании // ЛИВТ. — 1989. — Вып.121. — С. 96—101.
8. Магорников А.В., Фомичев И.А., Магорников В.В. Влияние химического состава на абразивную износостойкость марганцевых чугунов // Литейное производство. — 1985. — № 3. — С. 16—17.
9. Кривошеев А.Е., Калинина Л.Г. Влияние легирующих элементов на структуру белых чугунов // Там же. — 1987. — № 7. — С. 19—20.

Текст статтіРозмір
2009-1-13.pdf6.11 MБ

Тематичні розділи журналу

,