Визначення просторового розділення космічного сканера

Запропоновано спосіб визначення просторової роздільної здатності космічного сканера при зменшенні вдвічі контрасту зображення, яке формує система об'єктив – ПЗЗ-лінійка. Отримано рівняння для розрахунку просторового розділення космічного сканера, в якому модуляційна передавальна функція об'єктива задана у вигляді окремої точки, визначеної експериментально. Досліджено вплив розміру пікселя ПЗЗ-лінійки на просторове розділення сканера.

Рік видання: 
2009
Номер: 
1
УДК: 
621.384.326
С. 109-113, укр., Іл. 4. Табл. 2. Бібліогр.: 9 назв.
Література: 

1. Зубко В.П., Іськов П.Я., Подолюк І.Я., Стефанидин Я.І. Огляд стану та тенденцій розвитку дистанційного зондування Землі // Космічна наука і технологія. — 1998. — 4, № 5/6. — С. 67—87.
2. Тягур В.М., Лихоліт М.І., Колобродов В.Г. Оптичні системи космічних багатоспектральних сканерів // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2006. — № 6. — С. 125— 132.
3. Колобродов В.Г., Шустер Н. Геометрична шумова сму- га пропускання — новий критерій визначення роз- дільної здатності оптичних та оптико-електронних приладів // Там же. — 2003. — № 2. — С. 97—101.
4. Колобродов В.Г., Лихоліт М.І. Проектування теплові- зійних і телевізійних систем спостереження: Підруч- ник. — К.: НТУУ “КПІ”, 2007. — 364 с.
5. Колобродов В.Г. О пространственном разрешении кос- мических ИК-систем дистанционного зондирования Земли // Космічна наука і технологія. — 1997. — 3, № 5/6. — С. 55—87.
6. Колобродов В.Г. Проектирование оптической системы ПЗС-камеры космического базирования // Там же. — 1996. — 2, № 3-4. — С. 82—87.
7. Проектирование оптических систем / Под ред. Р. Шеннона и Дж. Вайанта; Пер. с англ. — М.: Мир, 1983. — 432 с.
8. Лихолит Н.И., Гринюк И.Е., Тягур В.М. и др. Оптические системы многоспектрального сканера и сканера среднего ИК-диапазона // Тези доп. конф. “Приладобудування-2005: стан і перспективи”. — К.: НТУУ “КПІ”, 2005. — С. 68—69.
9. Лихоліт М.І., Тягур В.М., Кучеренко О.К. та ін. Вимірювально-обчислювальний комплекс для контролю якості об’єктивів // Вісн. НТУУ “КПІ”. Сер. Приладобудування. — 2003. — Вип. 25. — С. 38—45.

Текст статтіРозмір
2009-1-15.pdf657.72 КБ