Немонотонний метод штрафу для класу мультиваріаційних нерівностей з відображеннями псевдомонотонного типу

Розглядається клас мультиваріаційних нерівностей у нескінченновимірних просторах з λ0-псевдомонотонними відображеннями. За допомогою немонотонного багатозначного методу штрафу доведено розв'язність для широкого класу задач. Одержано апріорні оцінки розв'язків.

Рік видання: 
2009
Номер: 
1
УДК: 
517.9
С. 149–152, укр., Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Згуровский М.З., Новиков А.Н. Анализ и управление односторонними физическими процессами. — К.: Наук. думка, 1996. — 328 с.
2. Згуровский М.З., Мельник В.С., Новиков А.Н. Прикладные методы анализа и управления нелинейными про- цессами и полями. — К.: Наук. думка, 2004. — 590 с.
3. Лионс Ж.-Л. Некоторые методы решения нелинейных краевых задач. — М.: Мир, 1972. — 588 с.
4. Згуровский М.З., Касьянов П.О., Мельник В.С. Дифференциально-операторные включения и вариационные неравенства в бесконечномерных пространствах. — К.: Наук. думка, 2008. — 464 с.
5. Касьянов П.О., Мельник В.С. О разрешимости диффе- ренциально-операторных включений и эволюционных вариационных неравенств, порожденных отображениями wλ -псевдомонотонного типа // Укр. мат. вісник. — 2007. — 4, № 4. — С. 535—581.
6. Мельник В.С. Мультивариационные неравенства и операторные включения в банаховых пространствах с отображениями класса (S)+ // Укр. мат. журн. — 2000. — 52, № 11. — С. 1513—1523.
7. Згуровский М.З., Мельник В.С. Метод штрафа для вариационных неравенств с многозначными отобра- жениями. I // Кибернетика и системный анализ. — 2000. — № 4. — С. 57—69.

Текст статтіРозмір
2009-1-21.pdf222.66 КБ