Варіанти біоімпедансометрії при вивченні вікової фізіології людини

Досліджено можливості і особливості адекватної реалізації різних методологій імпедансометрії. Проведене двома незалежними методиками дослідження показує, що біоімпедансометрія може бути ефективним методом вивчення інволютивних процесів вікової фізіології людини при використанні як двочастотної, так і одночастотної методики, особливо при умові розрахунку вторинних показників повного імпедансу тіла людини – коефіцієнта поляризації і кута зсуву фаз. Отримані результати дають можливість визначення нових напрямків проектування технічних засобів біоімпедансометрії.

Рік видання: 
2009
Номер: 
1
УДК: 
621.3.011.21; 612.66
С. 26–29, укр., Табл. 1. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. Martinsen O., Grimnes S., Karlsen J. Low frequency dielectric dispersion of microporous membranes in electrolyte solution // J. of Colloid and Interface Science. — 1998. — N 199. — P. 107—110.
2. Гусев В.Г., Мирин Н.В. Новые подходы к получению измерительной информации о состоянии биологических тканей // Вест. новых медицинских технологий. — 1997. — IV, № 4. — С. 107—112.
3. Торнуев Ю.В., Хачатрян Р.Г., Хачатрян А.П. и др. Электрический импеданс биологических тканей. — М.: Изд-во ВЗПИ, 1990. — 155 с.
4. Grimnes S., Martinsen O.G. Bioimpedance and bioelectricity basics. — London: Academic press, 2001. — 360 p.
5. Belalcazar A., Patterson R.P. Improved lung edema monitoring with coronary vein pacing leads: a simulation study // Physiol. Meas. — 2004. — 25, № 2. — P. 475—487.
6. Cotter G., Moshkowitz Y.,Kalusky E. et al. Accurate, noninvasive, continuons monitoring of cardiac output by whole-body electrical bioimpedance // Chest. — 2004. — 125, N 4. — P. 143—148.
7. Коtanko P., Nathan W., Zhu L.F. Curent state of bioimpedance technologies in dialiysis // J. Med. Nephrology Dialysis Transpl. — 2008. — 23, N 3. — P. 808—812.
8. Березовський В.Я., Ярошенко В.Т. Електрофізіологічне дослідження гідратації тканин при типових видах неспецифічної патології легень // Фізіол. журн. — 2005. — 51, № 2. — С. 51—56.
9. Измеритель степени соотношения гидратации тканей импедансный ИСГТ-01: Техническое описание. — Львов: РЭМА, 1989. — 71 с.
10. Дворский В.Я., Синанов В. Э., Шарпан О.Б., Ярошенко В.Т. Измеритель параметров электрического импеданса биологических тканей и органов // Изв. вузов. Радиоэлектроника. — 1998. — № 7. — С. 75—77. 11. Чалий О.В., Цехмістер Я.В., Агапон Б.Т. та ін. Медична і біологічна фізика. — К.: Книга плюс, 2005. — 760 с.

Текст статтіРозмір
2009-1-4.pdf225.06 КБ