Модель клітинного автомата з антисипацією

Розглянуто механізм запровадження властивості антисипації в клітинно-автоматні моделі. Як підґрунтя для досліджень було вибрано загальновідому гру “Життя” Дж. Конвея. Навіть у межах цієї простої моделі введення антисипації призводить до істотних змін у поведінці системи, результатом яких є поява кількох співіснуючих розв'язків. Типи поведінки, притаманні класичній грі “Життя”, справедливі і для антисипаційної версії, хоч тут вони проявляються на рівні множин конфігурацій. Проведено чисельні експерименти із запропонованою моделлю, наведено типові результати.

Рік видання: 
2009
Номер: 
1
УДК: 
519.7:517.9
С. 30 – 35, укр., Іл. 6. Табл. 1. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Gardner M. The fantastic combinatika of John Conway’s new solitaire game “Life” // Scientific American. — 1970. —
223(4). — P. 120—123.
2. Von Neumann J. Theory of self-reproducing automata // Burks A. (ed.). — Urbana: Univ. of Illinois, 1966.
3. Тоффоли Т., Марголус Н. Машины клеточных автоматов / Пер. с англ. — М.: Мир, 1991. — 278 с.
4. Wolfram S. A new kind of science // Wolfram Media Inc. — USA, 2002. — 1280 p.
5. Turing A. The chemical basis of morphogenesis // Phil. Trans. Roy. Soc. of London. — London, 1952. — Ser. B 237. — P. 37—72.
6. Vollmar R. John von Neumann and cellular automata // Invited Lecture at ACRI. — Amsterdam, 2004. http:// www.science.uva.nl/research/scs/events/ACRI2004/movie_ VollmarLA.html
7. Makarenko A. Anticipating in modeling of large social systems — neuronets with internal structure and multivaluedness // International Journal of Computing Anticipatory Systems. — 2002. — 13. — P. 77—92.
8. Gilbert N., Troitzsch K. Simulation for the social scientist. — Surrey: Open University Press, 1999.
9. Goldengorin B., Makarenko A., Smilianec N. Some applications and prospects of cellular automata in traffic problems // El S. Yacoubi, B. Chopard, S. Bandini (eds.) ACRI 2006. LNCS. — Springer, Heidelberg. — 2006. — Vol. 4173. — P. 532—537.
10. Makarenko A., Stashenko A. Some two-steps discrete-time anticipatory models with “boiling” multivaluedness // Daniel, M.D. (ed.) AIP Conference Proceedings. — 2006. — Vol. 839. — P. 265—272.

Текст статтіРозмір
2009-1-5.pdf3.94 MБ