Керування режимом дуття конвертерної плавки

Досліджено параметри режиму дуття при продувці конвертерної плавки – інтенсивність подання кисню і відстань наконечника фурми до рівня ванни. Отримано залежність зміни відстані наконечника фурми до рівня спокійної ванни по ходу кампанії конвертора. Визначено параметри зворотного зв'язку при керуванні інтенсивністю подання кисню. Наведено результати впровадження виявлених залежностей в алгоритми контролю і керування конвертерним процесом.

Рік видання: 
2009
Номер: 
1
УДК: 
669.184.244.66.012.1
С. 58-64, укр., Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 13 назв.
Література: 

1. Баптизманский В.И. Теория кислородно-конвертерного процесса. — М.: Металлургия, 1975. — 376 с.
2. Явойский В.И. Теория процессов производства стали. — М.: Металлургия, 1967. — 792 с.
3. Баптизманский В.И., Меджибожский М.Я., Охотский В.Б. Конвертерные процессы производства стали. Теория, технология, конструкции агрегатов. — К.; Донецк: Вища шк., 1984. — 344 с.
4. Бигеев А.М. Металлургия стали. Теория и технология плавки стали. — Челябинск: Металлургия, 1988. — 480 с.
5. Основи металургійного виробництва металів і сплавів: Підручник / Д.Ф. Чернега, В.С. Богушевський, Ю.Я. Готвянський та ін.; За ред. Д.Ф. Чернеги, Ю.Я. Готвянського. — К.: Вища шк., 2006. — 503 с.
6. Математические модели и системы управления конвертерной плавкой / В.С. Богушевский, Л.Ф. Литвинов, Н.А. Рюмшин, В.В. Сорокин. — К.: НПК “Киевский институт автоматики”, 1998. — 304 с.
7. Богушевський В.С., Шарбатіан М.Д. Контроль шлакоутворення у ванні конвертера // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2005. — № 5. — С. 32—38.
8. Мокринский А.В., Протопов Е.В., Чернятевич А.Г. Гидродинамические режимы взаимодействия кислородных струй с конвертерной ванной // Изв. вузов. Черная металлургия. — 2005. — № 4. — С. 11—17.
9. Результаты опробования продувки металла в 370-т кислородном конвертере семисопловой фурмой с центральным соплом / А.А. Степанова, И.М. Захаров, Д.Н. Чигасов, И.М. Шатохин // Бюл. “Черная металлургия”. — 2007. — № 1. — С. 20—22.
10. Богушевский В.С., Рюмшин Н.А., Сорокин Н.А. Основы математического описания технологических процессов конвертерного производства стали. — К.: НПО “Киевский институт автоматики”, 1992. — 168 с.
11. Иванченко Ф.К., Павленко Б.А. Механическое оборудование сталеплавильных цехов. — М.: Металлургия, 1964. — 440 с.
12. Богушевский В.С., Сухенко В.Ю. Управление дутьевым режимом конвертерной плавки // Докл. XV Междунар. конф. по автоматическому управлению. — Одесса, 2008. — С. 67—69.
13. Богушевский В.С., Сухенко В.Ю. Критерий управления конвертерной плавкой // Новости науки Приднепровья. — 2008. — № 3-4. — С. 104—106.

Текст статтіРозмір
2009-1-8.pdf277.17 КБ

Тематичні розділи журналу

,