Вплив постійних електричного і магнітного полів на структуру і термомеханічні властивості композитів на основі епоксидного полімеру і оксиду Fe(III) або Al(III)

Методами електронної сканувальної мікроскопії, гідростатичного зважування та термомеханічного аналізу досліджено вплив постійних електричного і магнітного полів на структуру, питому густину і термомеханічні властивості композитів на основі епоксидного полімеру та оксидів металів (Fe2O3, Al2O3). Показано, що формування композитів під дією зовнішніх фізичних полів сприяє підвищенню їх термостійкості і густини.

Рік видання: 
2009
Номер: 
2
УДК: 
678.01:539.2:537.212
С. 114–121, укр., Іл. 5. Табл. 5. Бібліогр.: 19 назв.
Література: 

1. Штомпель В.І., Демченко В.Л., Віленський В.О., Керча Ю.Ю. Мікрогетерогенна структура композитів на основі епоксидної смоли та оксиду Fe(ΙΙΙ) або Al(ΙΙΙ) // Полімер. журн. — 2008. — 30, № 3. — С. 233—238.
2. Віленський В.О., Демченко В.Л. Вплив природи дисперсних наповнювачів на структуру, теплофізичні властивості та електропровідність композитів на основі епоксидної смоли // Там же. — № 2. — С. 133—140.
3. Віленський В.О., Овсянкіна В.О., Штомпель В.І., Керча Ю.Ю. Дослідження впливу постійного електричного поля на процеси структуроутворення в композитах поліестеруретану і ацетобутирату целюлози, отриманих з розчину // Доп. НАН України. — 2004. — № 7. — С. 131—136.
4. Демченко В.Л., Штомпель В.І., Віленський В.О., Керча Ю.Ю. Вплив постійного магнітного поля на структуру композитів на основі епоксидного полімеру і оксиду Fe(ΙΙΙ) або Al(ΙΙΙ) // Полімер. журн. — 2008. — 30, № 4. — С. 302—310.
5. Штомпель В.И., Керча Ю.Ю. Структура линейных полиуретанов. — К.: Наук. думка, 2008. — 248 с.
6. Кулезнев В.Н. Смеси полимеров. — М.: Химия, 1980. — 300 с.
7. Білогубка О.Р., Малахова І.В., Шийчук О.В. Вплив дисперсних наповнювачів на термомеханічні і термічні властивості епоксидного компаунду // Полімер. журн. — 2005. — 27, № 4. — С. 268—271.
8. Віленський В.О., Демченко В.Л., Керча Ю.Ю., Шут М.І. Дослідження термомеханічних та теплофізичних властивостей нанокомпозитів на основі поліепоксиду та дисперсних наповнювачів різної природи // Фізика конденсованих високомолекулярних систем. — 2009. — Вип. 13. — С. 18—23.
9. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы. — М.: Химия, 1988. — 464 с.
10. Виленский В.А., Файнерман А.Е., Керча Ю.Ю. Физические методы исследования полимеров. — К.: Наук. думка, 1981. — С. 71—79.
11. Химическая энциклопедия / Под ред. И.Л. Кнунянца. — М.: Большая российская энциклопедия, 1992.
12. Тагер А.А. Физикохимия полимеров. — М.: Химия, 1978. — 544 с.
13. Білогубка О.Р., Шийчук О.В. Отверднення епоксидного олігомеру ароматичним діаміном у мікрохвильовому полі // Полімер. журн. — 2004. — 26, № 3. — С. 201—206.
14. Греков А.П., Отрошко Г.В. Некоторые физико-химические свойства наполненных полиуретаносемикарбазидов // Композ. полимер. материалы. — 1983. — Вып. 13. — С. 47—50.
15. Тейтельбаум Б.Я. Термомеханічний аналіз полімерів. — М.: Наука, 1979. — 234 с.
16. Физико-химические свойства окислов: Справ. / Под ред. Г.В. Самсонова. — М.: Металлургия, 1978. — 472 с.
17. Молчанов Ю.М., Родин Ю.П., Кисис Э.Р. Некоторые особенности структурных изменений эпоксидной смолы под воздействием магнитных полей // Механика полимеров. — 1978. — № 4. — С. 583—587.
18. Манько Т.А., Кваша А.Н., Соловьев А.В. и др. Структурные исследования эпоксидных полимеров, отвержденных в постоянном магнитном поле // Механика композитных материалов. — 1984. — № 4. — С. 589— 592.
19. Нижник В.В., Тонкопієва Л.С., Мельник Н.П., Дубровська В.В. Відпалення аморфних полімерів на основі вінілхлориду в умовах дії електричного поля // Композ. полімер. матеріали. — 1998. — 20, № 1. — С. 69— 73.

Текст статтіРозмір
2009-2-17.pdf4.65 MБ

Тематичні розділи журналу

,