Дослідження впливу параметрів постійного магнітного поля на пружні властивості затверділих епоксидних полімерів

Наводяться результати дослідження впливу напруженості і кута напрямку постійного магнітного поля при магнітній обробці епоксидних полімерів на їх механічні властивості. Показано, що залежність механічних властивостей від напруженості ПМП є нелінійною функцією і має коливальний квазіперіодичний характер. Важливим наслідком отриманих результатів є те, що під час магнітної обробки полімерних матеріалів необхідно враховувати не тільки напрямок, а й величину вектора напруженості ПМП.

Рік видання: 
2009
Номер: 
2
УДК: 
678.5
С. 122–129, укр., Іл. 7. Табл. 2. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. Молчанов Ю.М., Кисис Э.Р., Родин Ю.П. Структурные изменения полимерных материалов в магнитном поле // Механика полимеров. — 1973. — № 4. — С. 737—761.
2. Акутин М.С., Виноградов Г.В., Ярлыков Б.В. и др. Прочность сшитых полимеров при отверждении в магнитном поле // Пластические массы. — 1974. — № 2. — С. 49.
3. Колупаєв Б.С. Розрахунок змін вільної енергії гетерогенних полімерних систем під дією зовнішнього магнітного поля // Фізика конденсованих високомолекулярних систем: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне, 1999. — Вип. 7. — С. 3—4.
4. Зазимко Н.М., Шут М.І. Структурні особливості тверднення епоксидного полімеру в постійному магнітному полі // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. Фіз.-мат. науки. — К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. — № 4. — С. 3—8.
5. Шут М.І., Зазимко Н.М., Січкар Т.Г. Фізико-механічні властивості епоксидних полімерів, затверджених у постійному магнітному полі // 2-а Міжнар. наук.-техн. конф. “Композиційні матеріали”, 5—6 липня 2001 р.: Зб. праць. — К.: НТУУ “КПІ”, 2001. — С. 132.
6. Манько Т.А., Джур Е.А., Санин Ф.П., Ермолаев И.М. Исследование влияния магнитной обработки на структуру и свойства эпоксиорганопластиков // Механика композитных материалов. — 2001. — 37, № 2. — С. 275—280.
7. Зазимко Н.М., Шут М.І., Січкар Т.Г., Малежик П.М. Вплив постійного магнітного поля на особливості тверднення епоксидних полімерів // Фізика конденсованих високомолекулярних систем: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне, 2007. — Вип. 12. — С. 86—89.
8. Бухгольц Г. Расчет электрических и магнитных полей. — М.: ИЛ, 1961. — 424 с.
9. Тозони О.В. Метод вторичных источников в электротехнике. — М.: Энергия, 1975. — 296 с.
10. Фролов Б.В. Исследования магнитного поля кругового контура с помощью скалярного магнитного потенциала // Изв. вузов. Электротехника. — 1966. — № 9. — C. 919—926.
11. Тарнопольский Ю.М., Кинцис Т.Я. Методы статических испытаний армированных пластиков. — Изд. 2-е. — М.: Наука, 1975. — 264 с.

Текст статтіРозмір
2009-2-18.pdf578.12 КБ

Тематичні розділи журналу

,