Узагальнена модель цифрових сигналів у контексті патерну проектування MVC

Визначено критерії і проведено класифікацію цифрових сигналів. На основі цієї класифікації запропоновано узагальнену модель сигналів у нотації UML, забезпечена несуперечливість узагальненої моделі одній з основних парадигм розробки програмних систем – патерну проектування “модель–представлення–контролер”.

Рік видання: 
2009
Номер: 
2
УДК: 
004.75
С. 27–34., укр., Іл. 5. Табл. 3. Бібліогр.: 14 назв.
Література: 

1. Маслянко П.П., Вознюк А.С., Вознюк С.С. Дослідження засобів та розробка компонентної моделі інформаційно-комунікаційної системи аналізу даних // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2008. — № 5. — С. 47—56.
2. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. — СПб.: Питер, 2002.
3. Фаулер М. Архитектура корпоративных программных приложений / Пер. с англ. — М.: Издательский дом “Вильямс”, 2006. — 544 с.
4. Фаулер М., Скотт К. UML. Основы / Пер. с англ. — СПб.: Символ-Плюс, 2002. — 192 с.
5. Маслянко П.П. Системне проектування процесів інформатизації // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2008. — № 2. — С. 201—208.
6. Hierarchical Data Format http: // hdfgroup.org/
7. Маслянко П.П., Ліссов П.М. Дослідження засобів та розробка технології продукування інформаційних ресурсів // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2008. — № 4. — С. 76—89.
8. Gray J., Liu D., Nieto-Santisteban M. et al. Scientific data management in the coming decade. Tech. Rep. MSRTR2005-10, Microsoft.
9. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. — СПб.: Питер, 2009. — 366 с.
10. From Wikipedia, the free encyclopedia: http://en.wikipedia. org/wiki/Scientific_visualization
11. Heijmans J. An Introduction to Distributed Visualization: Technical report.
12. Schroeder W., Martin K., Lorensen B. The Visualization Toolkit: An Object Oriented Approach to 3D Graphics 3rd Edition. — Prentice Hall PTR, 2003.
13. Publications of Scientific Computing and Imaging Institute: http://www.sci.utah.edu/sci_publications.php
14. Senay H., Ignatius E. Rules and principles of scientific data visualization. Technical Report GWU-IIST-90-13, Institute for Information Science and Technology. — Washington: Washington University, 1990.

Текст статтіРозмір
2009-2-4.pdf464.86 КБ