Метод реалізації оптимальних змішаних стратегій у матричній грі з порожньою множиною сідлових точок у чистих стратегіях з відомою кількістю партій гри

Наведено основи методу реалізації оптимальних змішаних стратегій у довільній матричній грі з порожньою множиною сідлових точок у чистих стратегіях з наперед відомою кількістю партій гри. Розроблений метод базується на визначенні гравцем тих чистих стратегій, які він вибирає, за допомогою розігрування рівномірно розподілених на одиничному напівсегменті випадкових величин, а також обчисленні поточних імовірностей вибору чистих стратегій іншим гравцем

Рік видання: 
2009
Номер: 
2
УДК: 
519.832.3
С 45–52, укр., Іл. 1. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. Воробьев Н.Н. Теория игр для экономистов-кибернетиков. — М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит-ры, 1985. — 272 с.
2. Romanuke V.V. The principle of optimality problem in the elementary matrix game with the finite number of plays // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Технічні науки. — 2007. — № 1. — С. 226—230.
3. Романюк В.В. Про порядок перебору чистих стратегій в одній матричній грі без сідлової точки для реалізації оптимальних змішаних стратегій // Матер. II Междунар. науч.-практ. конф. “Ключевые аспекты научной деятельности-2007”. Том 7. Естественные науки. — Днепропетровск: Наука и образование, 2007. — С. 12—14.
4. Романюк В.В. Моделювання реалізації оптимальних змішаних стратегій в антагоністичній грі з двома чистими стратегіями в кожного з гравців // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2007. — № 3. — С. 74—77.
5. Романюк В.В. Формулювання одного з принципів оптимальності в елементарній антагоністичній грі без сідлової точки при неповній реалізації оптимальних змішаних стратегій // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Технічні науки. — 2007. — 2, № 2. — С. 218—222.
6. Романюк В.В. Тактика перебору чистих стратегій як теоретичне підґрунтя для дослідження ефективності різних способів реалізації оптимальних змішаних стратегій // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2008. — № 3. — С. 61—68.

Текст статтіРозмір
2009-2-6.pdf292.45 КБ