Модальне керування рухом автомобіля

Розроблено і досліджено систему автоматичного керування автомобілем для забезпечення безпечного руху. Методами модального керування синтезовано закони керування та отримано структурні схеми системи. Проведено моделювання системи в пакеті SIMULINK при типових збуреннях. Досліджено вплив шумів та інерційності вимірювальних пристроїв.

Рік видання: 
2009
Номер: 
3
УДК: 
681.513
С. 69–73, укр., Іл. 6. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. Bosch automotive handbook 5th edition, Robert Bosch Gmbh, 2000. — 992 c.
2. Ollivier E., Parent M. Odometric navigation with matching of landscape features // ICARCV, Singapore — Dec. 2002. — P. 757—762.
3. Tsuji T., Hattori H., Watanabe M., Nagaoka N. Development of night-vision system // IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. — 2002. — 3. — Р. 203—209.
4. Kato S., Tsugawa S., Tokuda K. Vehicle control algorithms for cooperative driving with automated vehicle and intervehicle communications // Ibid. — P. 155—161.
5. Кавешгар М. Застосування скануючої лазерної системи для керування автомобілем // Науковi вiстi НТУУ “КПІ”. — 2004. — № 6. — С. 79—82.
6. Кузовков Н.Т. Системы стабилизации летательных аппаратов (баллистических и зенитных ракет): Учеб. пос. для вузов. — М.: Высш. шк., 1976. — 304 c.

Текст статтіРозмір
2009-3-10.pdf272.46 КБ