Особливості впливу заліза і кремнію на формування фазового складу і структури та механічні властивості ливарних сплавів системи Al–Mg–Zn

Встановлено вплив домішок заліза і кремнію, введених у розплав як окремо, так і спільно, на формування фазового складу, структури та механічні властивості ливарних сплавів системи Al–Mg–Zn з різним вмістом магнію і цинку. Встановлено, що кремній знижує механічні властивості сплаву при будь-якому вмісті магнію. Домішки заліза знижують характеристики як міцності, так і пластичності досліджуваних сплавів при підвищеному вмісті магнію, а при зниженому вмісті магнію добавки заліза до 0,5 % знижують тільки пластичність сплавів.

Рік видання: 
2009
Номер: 
3
УДК: 
661.74:669.14.046.554
С. 30–34, укр., Іл. 5. Табл. 1. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Мондольфо Л.Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов — М.: Металлургия, 1979. — 640 с.
2. Постников Н.С. Упрочнение алюминиевых сплавов и отливок. — М.: Металлургия, 1963. — 120 с.
3. Кулініч А.А., Гаврилюк В.П., Рябініна О.О., Доній О.М. Фазово-структурний склад і механічні властивості сплаву Al—6 %Mg—2 %Zn—0,5 %Fe—0,5 %Si з добавками берилію після різних режимів відпалу // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2007. — № 3. — С. 101—104.
4. Бялік О.М., Доній О.М., Кулініч А.А., Гзовський К.Ю. Механічні властивості ливарних сплавів системи Al— Mg—Zn // Металознавство та обробка металів. — 2000. — № 4. — С. 70—73.
5. Бялік О.М., Доній О.М., Кулініч А.А. та ін. Вплив параметрів кристалування на структуру та механічні властивості ливарних сплавів системи Al—Mg—Zn // Фізико—хімічна механіка матеріалів. — 2004. — 40, № 1. — С. 118—119.

Текст статтіРозмір
2009-3-4.pdf680.01 КБ

Тематичні розділи журналу

,