Визначення оптимальних параметрів пружних елементів в ідеалізованій конструкції підвісу динамічно настроюваного гіроскопа

Показано принципову можливість створення пружного підвісу, що має прийнятні габарити, перевантажувальну здатність і жорсткісні характеристики. Отримано оптимальні розміри пружних елементів, які забезпечують лінійну рівножорсткість ідеалізованого підвісу і мінімально можливу кутову жорсткість щодо робочих осей підвісу.

Рік видання: 
2009
Номер: 
3
УДК: 
531.383
С. 61–68, укр., Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Бондар П.М., Бублик Г.Ф., Петренко С.Ф., Цисарж В.В. Тенденції розвитку інерціальних системоорієнтації, навігації та керування рухом // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2000. — № 3. — С. 61—75.
2. Виноградов Г.М., Темляков Н.А., Балабанов И.В., Балабанова Т.В., Степин В.И. Исследование идеализированной конструкции упругого подвеса ДНГ типа ГВК-16 // Гироскопия и навигация: Науч.-техн. сб. — СПб., 2007. — № 4. — С. 60—68.
3. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. — М.: Наука, 1974. — 560 с.
4. Балабанов И.В., Балабанова Т.В. Определение критической величины сжимающей силы прямолинейного стержня методом упругой шарнирной цепи // Сучасні проблеми аналітичної механіки: Зб. праць Ін-ту математики НАН України. — К.: Ін-т математики НАН України, 2008. — 5, № 2. — С. 1—21.
5. Аттеков А.В., Галкин С.В., Зарубин В.С. Методы оптимизации: Учеб. для вузов / Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. — 440 с.

Текст статтіРозмір
2009-3-9.pdf332.53 КБ